Brochure 'Wat is een vluchteling?'

Wat is een vluchteling?

Asielzoekers en vluchtelingen zijn tegenwoordig vaak het onderwerp van discussies: zowel op politiek niveau als bij het grote publiek. Het draagvlak voor deze mensen brokkelt traag maar gestaag af. Voor asielzoekers en vluchtelingen geldt maar al te vaak het cliché ‘onbekend maakt onbemind’. Met deze brochure willen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ uitleggen wat dat is, een ‘asielzoeker’ en een ‘vluchteling’. Wat is het verschil tussen deze twee groepen mensen? Hebben ze allebei recht op onze bescherming? En waarom vluchten ze eigenlijk weg uit hun land? 
foto cover: foto van Aleksander Silich, verhaal op p. 16

herwerkte versie 2013

Omwille van aanpassingen in de wetgeving is deze brochure niet meer up to date en kan ze niet meer besteld worden. 

Enkel beschikbaar als download.