Startbabbels

Wil je Nederlands oefenen en nieuwe mensen leren kennen in Brussel?
Startbabbels
Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands en Muntpunt in Brussel conversatietafels Nederlands – Startbabbels - voor mensen die Nederlands willen oefenen. De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder asielzoekers en mensen op de vlucht.

WAT HOUDEN DE STARTBABBELS IN?

Conversatietafels zijn geen klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. Het is bedoeld voor mensen die elders Nederlandse les volgen en de taal willen oefenen. Er wordt over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van een groep enthousiaste Nederlandstalige vrijwilligers.

Je volgt Nederlandse les, maar je spreekt nog niet goed Nederlands? Je zoekt mogelijkheden om je verworven Nederlandse kennis te gebruiken? Oefen samen met andere nieuwkomers in België. Een Nederlandstalige begeleider leidt het gesprek.

wanneer?

De babbels worden 2 keer per week gehouden: 1 keer fysiek en 1 keer online.
De Startbabbels staan gepland op de volgende dagen en tijd:

Online (via Zoom): elke woensdag van 19u30 tot 21u
Fysiek:elke woensdag van 10u tot 11u30 in Muntpunt, Brussel

VOOR WIE?

De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en niet-Belgen

  • op de vlucht
  • zonder of met onjuiste papieren
  • met migratieachtergrond

Inschrijven online EN FYSIEKE startbabbels

Schrijf je ten laatste één dag op voorhand in voor de Startbabbels door een berichtje te sturen naar startbabbels@vluchtelingenwerk.be.

Het is belangrijk dat je je op tijd inschrijft: Zo kunnen wij inschatten hoeveel vrijwilligers we moeten optrommelen. Als je je niet inschrijft, loop je de kans niet meer te kunnen deelnemen.

Wat schrijf je in je e-mail: 

  • voornaam
  • of je mee doet aan de fysieke en/of online startbabbels van die week
  • als je je taalniveau weet, dan mag je dat vermelden
  • je mobiele nummer en e-mailadres

INSCHRIJVEN EN DEELNEMEN IS GRATIS.

LOCATIE fysieke babbels

Bibliotheek Muntpunt
Munt 6, 1000 Brussel

Activiteiten voor wie Nederlands leert

In Muntpunt kan je allerlei gratis online activiteiten doen om je Nederlands te oefenen. Bijna elke dag is er een activiteit. Hier vind je alle activiteiten voor anderstaligen die Nederlands leren. Inschrijvingen zijn (tenminste 1 dag op voorhand) verplicht.

Startpunt
Bij Startpunt in Brussel verwelkomen vrijwilligers 's morgens asielzoekers die hun asielaanvraag hebben ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze geven informatie in verschillende talen over de asielprocedure en de rechten in België.
In samenwerking met
Huis van het Nederlands - logo
Muntpunt - logo