Steun als bedrijf

Wil je als bedrijf iets betekenen voor vluchtelingen en asielzoekers? Wij bekijken graag met jou hoe je bedrijf vanuit zijn core-business kan bijdragen tot de menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Door Vluchtelingenwerk te steunen toont jouw bedrijf zijn ethische en verantwoordelijke kant aan medewerkers, klanten en leveranciers.

Contacteer ons of via info@vluchtelingenwerk.be voor een voorstel op maat.

Ik wil een fiscaal aftrekbare gift doen

Giften zijn broodnodig voor onze werking en fiscaal interessant voor jouw onderneming. Bespreek met je boekhouder de voordelen. Om aftrekbaar te zijn moet een gift aan Vluchtelingenwerk minstens 40 euro per jaar bedragen. Het totaal van de giften aan erkende instellingen mag per boekjaar niet meer dan 5% van de belastbare inkomsten bedragen, of een maximumbedrag van 500 000 euro (niet onderhevig aan indexatie). Boven deze plafonds zijn je giften niet meer aftrekbaar.

Klik hier om online een gift te doen

WIl je praten over een gift? 

Contacteer ons op 02 225 44 00 of via info@vluchtelingenwerk.be.