oorlogsvluchtelingen

Of subsidiair beschermden. Mensen die vluchten voor oorlog vallen meestal niet binnen de definitie in het Vluchtelingenverdrag. Toch is ook hun leven in gevaar. Zij kunnen de subsidiair beschermingsstatus krijgen. Dit statuut biedt minder rechten dan de status van erkend vluchteling.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.