Dublin-procedure

In deze procedure onderzoekt het land of het wel verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen. Als dat niet zo is draagt het de asielzoeker over naar het land dat wel verantwoordelijk is volgens de Dublin-verordening

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.