Congolees koppel getraumatiseerd

  • Anne Demuysere werkt voor CAW Middenkust in Oostende

Anne Demuysere vertelt over haar begeleiding en de moeilijkheden van het terugkeertraject

Arthur is chauffeur voor verschillende ngo’s in Kinshasa. Tijdens de verkiezingscampagne van Kabila voert hij oppositie. Hij vertelt dat soldaten hem arresteerden en zijn vrouw Ruth verkrachtten. Na hun asielaanvraag in België wachten ze meer dan een jaar op het eerste asielinterview. Ze wonen maandenlang in het Klein Kasteeltje, een groot opvangcentrum in Brussel. Dat is erg moeilijk voor Ruth. Ze moeten drie keer op gesprek bij het Commissariaat-generaal. Ruth wordt met een buikinfectie in het ziekenhuis opgenomen. Het blijkt verband te houden met de verkrachting.’

‘Ik zie hoe getraumatiseerd Ruth is en kan maar niet tot haar doordringen. Na heel wat gesprekken kan ik hen overtuigen om tijdens het asielinterview over de verkrachting te spreken en de medische bewijzen van het ziekenhuis aan de dossierbehandelaar voor te leggen. De eerste negatieve beslissing komt er pas twee jaar nadat ze asiel vroegen. En net in die periode is Ruth eindelijk zwanger. Ruth en Arthur hadden altijd nog een kindje gewild, maar Ruth ondervond zwangerschapsproblemen door de verkrachting.’

Hun asielprocedure duurt op dat moment al twee en een half jaar en nu moeten ze plots binnen vijf dagen naar een terugkeerplaats. Hoe kan ik dat uitleggen?

‘Ook hun beroep wordt afgewezen. Hun asielprocedure duurt op dat moment al twee en een half jaar en nu moeten ze plots binnen vijf dagen naar een terugkeerplaats. Hoe kan ik dat uitleggen? Toch spreek ik over terugkeer. Arthur wil terugkeren, maar enkel als hij een doktersgarantie krijgt dat Ruth geen risicozwangerschap tegemoet gaat en ze zich veilig in een ander deel van Congo kunnen vestigen. Hij wil niet illegaal in België blijven met vier kinderen en een zwangere vrouw.’

‘”We durven niet naar die terugkeerplaats. We willen dat jij ons verder helpt, zoals je tot nu heel goed gedaan hebt”, vertellen ze me. Ik antwoord dat we hen in het appartement zullen laten wonen als ze intekenen op een vrijwillige terugkeer en ze de kosten van de woning vanaf nu zelf betalen. Want in de terugkeerplaats worden ze na dertig dagen ofwel op straat gezet ofwel naar Congo terug gestuurd. Beide scenario’s zouden een ramp zijn als Ruth’s zwangerschap problematisch zou zijn.’

Anne Demuysere

Klik hier voor meer informatie over CAW Middenkust.

Anne Demuysere vertelt over Arthur en Ruth uit DRCongo