Week van de Vrijwilliger 2015: Angelina

  • Vrijwilliger Angelina

Angelina is 28 jaar en mama van drie kinderen (5 jaar, 3,5 jaar en bijna 2 jaar). In 2010 is ze omwille van politieke redenen samen met haar man en kind gevlucht uit Armenië. Angelina werkte in haar land als verpleegster. Nu werkt ze al meer dan één jaar als vrijwilliger in een Antwerps woonzorgcentrum.

‘Ik doe vrijwilligerswerk om mij in te zetten voor de Belgische samenleving. We hebben veel steun gekregen afgelopen jaren als asielzoekers en daarom wil ik graag iets terugdoen. Als verpleegster ligt de zorgsector mij nauw aan het hart en via de werkwinkel ben ik spontaan in een woonzorgcentrum gaan vragen of ik iets voor hen kan betekenen. Ik begeleid de senioren naar de kinesitherapie of naar het ziekenhuis met de rolstoel of via een taxi afhankelijk van de afstand. Verder help ik hen ook met papieren in te vullen en organiseer of begeleid ik allerlei activiteiten. Het is zeer gevarieerd en tot eind december 2014 deed ik drie keer per week vrijwilligerswerk. Op dit moment zijn er meer stagiairs en is er minder nood aan vrijwilligers waardoor ik alleen ga als ze mij bellen. Zo ben ik op 24 februari 2015 met een oudere man naar het ziekenhuis geweest voor een consultatie. Ik doe dit soort van vrijwilligers supergraag. Het is voor mij een ideale kans om meer Nederlands te spreken en het beter onder de knie te krijgen. Op dit moment wacht ik vol ongeduld op een telefoon om mij in te zetten als vrijwilliger.’