Week van de Vrijwilliger 2015: Rami

  • Rami

Rami is een jonge Palestijnse man van 30 jaar oud en woont in Gent. In 2009 vroeg hij in België asiel aan en in 2013 werd hij erkend als vluchteling. Hij is een zelfstandige kapper in Gent en doet vrijwilligerswerk bij de vzw De Tinten, een organisatie die zich inzet voor armen en uitgestotenen in onze samenleving.

‘Mijn naam is Rami, vrijgezel en ik ben 30 jaar geleden geboren als Palestijn in Syrië. Ik kwam in 2009 naar België als asielzoeker en ik werd er opgevangen door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Sinds juli 2013 ben ik erkend als vluchteling.  Nu ben ik een zelfstandige mannenkapper in Gent en ik doe ook vrijwilligerswerk.’

‘Via een kennis kwam ik terecht bij De Tinten In Gent als vrijwilliger. Ik wil graag anderen helpen en een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Elke vrijdag ga ik naar De Tinten om er eten te serveren aan minderbedeelden en daklozen. Door met hen een babbeltje te slaan, leer ik Nederlands. Ik vind het belangrijk om anderen te helpen en vind ook dat asielzoekers het recht moeten hebben om vrijwilligerswerk te doen. Iedereen moet de kans krijgen om zijn steentje bij te dragen. Elke eerste maandag van de maand kan elke minderbedeelde en dakloze zijn haar laten knippen in mijn kapsalon voor een vrije bijdrage.’