Bij Ons Thuis

afbeelding van BijOnsThuis

De vzw Bij Ons Thuis werd op 30 mei 2018 in Aarschot opgericht, maar het vrijwilligersinitiatief bestond al enkele jaren eerder. Pater Dirk van het Vluchtelingenhuis in Wilsele noemt ons ‘het Aarschots filiaal van het Vluchtelingenhuis’. Net zoals in Wilsele trachten we bij ons thuis de kleine en de grote gaten te vullen die er bij de Belgische steun aan vluchtelingen niet ingevuld worden.

Activiteiten

Dat betekent concreet onderdak geven aan nieuwkomers bij gastgezinnen, ondersteuning bij procedures, samen zoeken naar een opleiding, naar werk, naar een eigen woning, begeleiding bieden bij een eigen zaak. Maar ook aandacht voor een uitstapje, rijlessen, een eigen moestuintje, Sinterklaas, samen feest vieren. Onze ‘gasten’ blijven, ook nadat ze uit het gasthuis vertrokken zijn, deel van het netwerk en deel van onze activiteiten. We willen de kleine hummeltjes die bij ons thuis hun eerste papfles hebben gekregen, graag zien opgroeien tot een bonte jeugdbende die zich in Aarschot amuseert en blij is dat ze ooit bij toeval in ons stadje en niet ergens anders is terechtgekomen.

Samenstelling

In onze vzw geven een 20-tal leden inhoud aan de dagelijkse werking.  Als vrijwilliger zetten ze hun kennis en ervaring in uit hun specifieke professionele achtergrond als OCMW medewerker, adviseur Vreemdelingenrecht, fitness-coach, boekhouder, jobcoach, schooldirectrice, klusjesman, verzekeringsmakelaar, begeleiders van de jeugdbeweging, gemeentepolitieker, enkele erkende vluchtelingen.

Onze toekomstdromen: we willen graag een eigen huis kopen of huren waar we gasten een onderdak kunnen geven. We willen onze vakantiewerking nog wat verder uitbouwen. Misschien zelfs een eigen zaak starten waarin we vluchtelingen gemakkelijker aan een job kunnen helpen. In 2018 willen we onze eerste centjes verdienen met een kookboek dat we onder de kerstboom kunnen leggen, een kookboek dat begint met de levensverhalen van onze vluchtelingen en eindigt met de fijne recepten die ze voor ons hebben meegebracht.

Stand van zaken per september 2018

 • VZW Bij Ons Thuis heeft 20 leden waaronder 2 met een migratie-achtergrond (2 vroegere gasten). Bij de losse vrijwilligersgroep zitten nog meerdere andere vluchtelingen.
 • 3 bestuursleden zijn ook bestuurder bij VZW Recht op Migratie (Vluchtelingenhuis in Wilsele), o.a. ook Pater Dirk.
 • 3 bestuursleden zijn ook vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • Bij Ons Thuis biedt opvang aan 9 vluchtelingen (Syrië, Palestina, Peru, Sierra-Leone): 1 erkend, 5 asielzoeker, 3 MZP.
 • 14 anderen hebben het huis al verlaten, waaronder ook enkele Belgische OCMW-klanten. 2 gezinnen hebben we aan een sociale woning kunnen helpen, verschillende andere aan een woning op de privé-markt.
 • Lopende activiteiten:
  -  Opvang en steun aan onze gasten (onderdak, procedures, opleiding, activiteiten…)
  -  Band en opvolging met oude gasten
  -  Workshops over werken en opleiding
  -  Kookboek over vluchtelingen
  -  Opstart rijlessen
  -  Opstart eigen zaak (starterslabo Leuven)

Samenwerking

Vzw Bij Ons Thuis werkt samen met verschillende kanalen, o.a. OCMW Aarschot, crisishulp Leuven, UZ Gasthuisberg

 • Typische gevallen: verlaten asielcentrum, Dublin procedure, gezinsherenigingen, zonder papieren, meervoudige aanvraag.
 • Ondersteuning naar een 10-tal migranten-gezinnen in de ruime buurt: inrichting woning, werk zoeken, opleiding, vriendenband

Contactgegevens

Franseliniestraat 34
3201 Langdorp

0474/977402

beller.paul@scarlet.be

VZWBijOnsThuis@gmail.com

Facebook: bijonsthuis