Dekenale Werkgroep De Herberg

Om hulp te kunnen bieden aan asielzoekers en erkende vluchtelingen startten enkele vrijwilligers in september 2015 de feitelijke vereniging "De Herberg". De benaming verwijst naar de parabel in het evangelie over het herbergen van mensen op zoek naar een onderkomen, een woning.

De werkgroep richt zich tot vrijwilligers in de 28 parochies van de dekenij Asse. Deze parochies zijn gespreid over zes gemeenten : Asse, Affligem, Dilbeek, Liedekerke, Roosdaal en Ternat. Een kerngroep is de motor van de werking en komt ongeveer maandelijks samen om de activiteiten uit te werken.

De persoonlijke band met de asielzoeker en de erkende vluchteling heeft in onze werking een centrale plaats.

Doelstellingen

1) begeleiding van en vorming voor buddy's van asielzoekers en erkende vluchtelingen,

2) hulp en zoektocht naar huisvesting voor erkende vluchtelingen

3) samenwerking met en beïnvloeding van de kerkelijke en beleidsinstanties.

 

Samenwerking

Voor het realiseren van onze doelstellingen werken wij samen met de gemeentelijke instanties (sociale dienst, besturen, OCMW's, woonconsulenten), met de CAW's, met organisaties van sociale huisvesting en de SVK's (sociale verhuurkantoren), met Caritas en Orbit.

 

Onze werkgroep werkt geregeld samen met een andere vluchtelingenorganisatie in de regio: het Vluchtelingenplatform Regio Dender (omvat de gemeenten Denderleeuw, Ninove en Aalst).

Ze publiceerde samen met de VZW Orbit  in december 2016 een woonkrant op 3000 exemplaren waarin wij onze werking bekend maakten. 

 

Een 'woongroep' uit deze drie organisaties stuurde in april 2017 een brief naar de 9 gemeenten van de regio met daarin aanbevelingen om betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te bevorderen. Voor de inhoudelijke input wordt daarbij ook samengewerkt met twee vierde-wereldgroepen : Mensen voor Mensen Aalst en Teledienst Vilvoorde. In het najaar 2017 is een opvolging van de reactie van de gemeenten en verdere actie voorzien.

Contactgegevens

1. Marc Boulanger (deken Asse) : mboulanger@skynet.be - 0497/642558

2. Piet De bisschop : pietdebisschop@gmail.com - 0471/854012