Recht op Migratie vzw

afbeelding van Erik Hommel

Recht op Migratie is een vzw die de verdediging opneemt van vluchtelingen, in het bijzonder van Mensen Zonder Papieren. Hiervoor richtte de vzw het Vluchtelingenhuis op. Via diverse kanalen ijveren we voor meer begrip en elementaire mensenrechten voor vluchtelingen.

http://www.rechtopmigratie.be/

Geschiedenis

Het comité ROM, Recht op Migratie, kende in 2006 zijn oorsprong in Leuven. Na de hongerstaking van de Mensen zonder Papieren in Leuven in juli 2006, wilden enkele personen zich verder inzetten voor een ander migratiebeleid, voor een algemene regularisatie en voor de afschaffing van de gesloten asielcentra. Ze wilden meer zijn dan een vereniging die alleen zou vechten voor een verblijfsvergunning voor de vluchtelingen. Er moest een kritische analyse gemaakt worden en er moest opgekomen worden voor een rechtvaardig migratiebeleid, met als uitgangspunt het recht voor iedereen op een menswaardig bestaan en het ‘recht op migratie’.

 

Op 1 juli 2013 werd het comité omgevormd tot de vzw Recht op Migratie. De vzw is ongebonden, niet politiek en bestaat alleen uit vrijwilligers, een vereniging van mensen met en mensen zonder papieren. De vzw beschikt over statuten  en een actieve werking.  1 september 2013 opende de vzw een vluchtelingenhuis.
Het vluchtelingenhuis biedt tijdelijke opvang aan vluchtelingen, bij voorrang aan de meest kwetsbare, zoals minderjarigen of moeders met kinderen. Het gaat om vluchtelingen, met of zonder papieren, die omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen thuis of onderdak hebben.

Activiteiten

Recht op Migratie wil inzichten en standpunten brengen via de nieuwsbrief, de website, de facebookpagina, persartikels, het spreken voor scholen en verenigingen, enz. De vzw organiseert via het Vluchtelingenhuis concrete opvang van vluchtelingen die elders niet geholpen worden. Het Vluchtelingenhuis staat symbool voor de aanpak van Recht op Migratie en verhoogt ons recht op spreken.

Vluchtelingenhuis

Vrijwilligers

Contactgegevens

Recht op Migratie vzw
Vluchtelingenhuis Leuven

Aarschotsesteenweg 366
3012 Wilsele

info@rechtopmigratie.be

0478 27 75 61

Facebook: Vluchtelingenhuis Leuven

Nieuwsbrief: Schrijf je hier in

Met de bus vanuit Leuven station: bussen 630 en 333 en 335 op perron 11 (elke 15 min. vertrekt een bus) Halte: ‘gemeentehuis Wilsele’, daarna nog 250 m richting Aarschot wandelen.

Bankgegevens:

  • BE10 9730 5649 9504
  • Voor giften met fiscale aftrek (Koning Boudewijnstichting): BE 10 0000 0000 0404 met de gestructureerde vermelding 128 / 2651 / 00018