Genks Comité Vluchtelingen

afbeelding van genks-comite

http://www.limburggastvrij.be

Geschiedenis

Het comité ontstond in maart ’96, toen twee vluchtelingenfamilies na zes jaar hun uitwijzingsbevel ontvingen. Met z’n allen rond de tafel, zoekend naar oplossingen, werd het Genks Comité voor Vluchtelingen geboren.

Recht op een menswaardig bestaan is ook een recht voor de vluchteling. Dit is de basis waarom het vluchtelingen comité ontstaan is. Wij trekken ons het lot aan van deze vluchtelingen (met en zonder papieren), woonachtig in Genk en omgeving.

Hierbij staat de zelfredzaamheid van de vluchtelingen centraal!

Activiteiten

Met een groep vrijwilligers ondersteunen wij families, alleenstaande moeders en mannen uit Kosovo, Albanië, Ethiopië, Nigeria, Afghanistan, Koerdistan, Irak, Iran, Syrië, ….  Opmerkelijk is dat er verscheidene vluchtelingen zijn die zelf vrijwilliger zijn geworden!

Het comité biedt informatieve, juridische, administratieve, pedagogische, materiële en financiële ondersteuning. De vrijwilligers delen “lief en leed” en via huisbezoeken is er ruimte voor de vluchtelingen om over hun vluchtverhaal, hun onrust, angst en onzekerheid, hun leven hier en hun toekomst te kunnen praten. Onze begeleiding is zeer intensief.

De vrijwilligers helpen huisvesting zoeken en verhuizen, voeren herstellingen uit, Nederlandse en Franse les, bijles voor andere schoolvakken, helpen werk helpen zoeken, organiseren ontmoetingsavonden en uitstappen met de vluchtelingen, en staan hen bij allerlei problemen bij.

Het comité werkt ook aan een correcte positieve beeldvorming van de vluchtelingen. Dit om het samenleven te bevorderen. De vrijwilligers geven vorming over vluchtelingen wanneer scholen en verenigingen dit vragen. We organiseren ook jaarlijkse activiteiten tijdens de Wereldvluchtelingendag op 20 juni zoals een tentoonstelling (2016: “Met lege handen”), ontmoetingsavonden, filmavonden met debat…

Samenstelling

In een Netwerk asielzoekers Genk werken we samen met alle diensten en verenigingen actief rond vluchtelingen. Dienst Diversiteit, OCMW, St.Vincentius, Abrahamhuis, Orbit, Fonto Nova, Agentschap Integratie en Inburgering, Campus O3.

Het Genks comité is lid van het Limburgs Platform Vluchtelingen. Samen zijn we lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Gastvrij Netwerk.

Contactgegevens

 Het Genks comité wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van giften. Giften zijn welkom op het reknr BE23 001-2850942 91 of via het rekeningnummer Vincentiusvereniging Genk:  BE29 235-0037300-64 met de vermelding “Vluchtelingen”. (Voor elke gift van min. € 40,00 ontvangt u een fiscaal attest)