Vluchtelingenwerkgroep Laarne – Kalken

De vluchtelingenwerkgroep is opgestart in 2000 als spin-off van de GROS (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking) en profileert zich als een groep vrijwilligers die zich afzet tegen racisme en vreemdelingenhaat. Humaniteit en solidariteit zijn de motor van de werking.

 

De vereniging werkt voor twee doelgroepen

1.    Vluchtelingen

Wij ondersteunen meerdere asielzoekers tijdens hun asielprocedure, na hun erkenning als vluchteling en  bij en na hun aanvraag van humanitaire regularisatie.
Voor vluchtelingen die dit willen – zelfs diegenen die na erkenning in een andere gemeente verblijven – zijn we een vaste en vertrouwde coach.

2.    Bevolking

We werken ook aan bewustmaking van de bevolking… door artikels te publiceren in de gemeentelijke infokrant. De slaagkansen van vluchtelingen hangen immers niet alleen af van hun eigen veerkracht en integratiewil, maar ook van de mate waarin de plaatselijke bevolking hen ontvangt en behandelt.

Activiteiten

Wij bieden materiële, maatschappelijke en persoonlijke ondersteuning aan mensen die  in Laarne-Kalken aankomen met een achtergrond als asielzoeker en vluchteling (zie overzicht)

Door onze activiteiten proberen we deze mensen zoveel mogelijk te integreren in het dagelijks leven in de gemeente. We proberen ze te betrekken bij socio-culturele activiteiten waardoor ze zichtbaar worden in de gemeente.

Samenstelling

Onze werkgroep bestaat uit 11 vaste vrijwilligers en een handvol sympathisanten. Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom!

samenwerking

De vluchtelingenwerkgroep is een spin-off van de GROS (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking. Vier vrijwilligers van de vluchtelingenwerkgroep zetelen in de GROS en brengen er de verbanden tussen ontwikkeling en migratie aan.

Wij zijn de enige werkgroep die rond het thema ‘vluchtelingen’ werkt maar proberen voor de publieke activiteiten beroep te doen op bestaande sociaal-culturele verenigingen en de plaatselijke handelaars.

We werken nauw samen met de dienst integratie van het OCMW.

Wij werken ook op regionaal en nationaal vlak samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 

Contactgegevens

Vluchtelingen.LaarneKalken@gmail.com

Paul de Ruyter – Uitbergestraat 26 9270 Laarne - 0495205883