Werkgroep Merchtem Multicultureel

afbeelding van merchtem-multicultureel

Merchtem multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en helpt hen op weg naar integratie. Iedere nieuwkomer van buitenlandse origine die zich tijdelijk of definitief komt vestigen moet de kans krijgen om zich hier thuis te voelen. En dat is niet altijd vanzelfsprekend: kennis van de taal, manier van leven, informatie over de scholen, opleidingen, tewerkstellingsmogelijkheden, praktische problemen…. Van meet af aan heeft Merchtem multicultureel haar werking ruim en veelsporig opgevat zowel qua doelgroep (vluchtelingen, asielzoekers, nieuwkomers van buitenlandse origine…) als qua activiteiten.

 

https://www.facebook.com/Merchtem-multicultureel-1754145434892754/

Activiteiten

  • huisbezoek bij nieuwkomers in de gemeente om hen te verwelkomen, te informeren over integratie op verschillende vlakken en hen te helpen bij hun installatie. Sinds de installatie van een integratie-ambtenaar in de gemeente, gebeurt dit in zeer nauwe samenwerking met de dienst (administratieve regelingen, huisvesting enz)
  • huiswerkbegeleiding: 22 vrijwilligers geven 2 maal per week gedurende een uur na de school huiswerkbegeleiding in 3 lagere scholen van Merchtem centrum.
  • maandelijkse bijeenkomsten van ‘Babbelut’, een babbelcafé waar de nieuwkomers hun Nederlands op een informele manier kunnen oefenen, aan de hand van telkens een ander thema zoals vrije tijd, natuur, vakantie,…. Het is ook een gelegenheid om praktische vragen te stellen. Deze samenkomsten gaan door in serviceflats Ter Linde, op de OCMW site, en gratis door OCMW ter beschikking gesteld.
  • nieuwjaarsreceptie, Sint Niklaasfeest voor de kinderen (i.s.m. OCMW en ook opengesteld voor kinderen van leefloners), jaarlijkse barbecue en diverse uitstappen.
  • speciale aandacht voor de alleenstaande mannen in de 2 LOI’s (met samen 11 bedden), in samenspraak met de sociale medewerkers van het OCMW.

Samenstelling

  • -kern van 10 personen die 6 wekelijks bij mekaar komen om al de activiteiten voor te bereiden en te stroomlijnen,
  • een 30 tal vrijwilligers die 1 of andere taak opnemen van de activiteiten

PARTNERS

- zeer goede samenwerking met OCMW en de gemeente (integratie-ambtenaar)

-lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Gastvrij Netwerk.

Contactgegevens

Molenblock 11/01
1785 Merchtem
+32 (0) 476 21 25 31
hugo.verwimp@skynet.be

VACATURES

We werken alleen met vrijwilligers en in die zin constant vraag naar vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding, de huisbezoeken, Babbeluts …. Iedere bijkomende kracht is welkom.