PSC Antwerpen

afbeelding van psc-antwerpen

Het Protestants Sociaal Centrum-Antwerpen is opgericht door de protestantse kerken in Antwerpen en als vzw sinds 1979 actief. Het zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die  te weinig kansen hebben/krijgen om aan de armoede en het sociaal isolement te ontsnappen.

Vanaf 2003 maakt het PSC-Vluchtelingenwerk deel uit van het CAW en is nu gekend onder de naam ACM (Advies Centrum Migratie) binnen het CAW Antwerpen.

Het PSC is erkend als vrijwilligersorganisatie.

http://www.pscantwerpen.be/

Activiteiten

Vanuit de vzw wordt vorming gegeven aan de vrijwilligers die zich op verschillende plaatsen inzetten:

  • Onthaal ACM
  • Taallessen in het Vrouwenhuis
  • Baby en kleuteroppas in het Vrouwenhuis
  • Weekend- en vakantieactiviteiten voor vluchtelingenjongeren
  • Individuele ondersteuning vluchtelingenjongeren (tewerkstelling, onderwijs, huisvesting)
  • ‘De Woonterp’: transitwoningen voor erkende vluchtelingen: eenvoudige praktische hulp, buddy’s, woningen zoeken

Het studiefonds Minke Zuidema fonds zamelt geld in bij de kerkelijke achterban om kinderen in het  onderwijs te ondersteunen die in erg precaire levensomstandigheden toch ook gewoon als scholier of student aan hun toekomst willen bouwen. Deze ondersteuning gebeurt i.s.m. het ACM.

Samenstelling

Als beweging van positief protest werkt het PSC nauw samen met

  • de Loodsen vzw. (vorming voor de presentiemethodiek en in het Platform Noodhulp onder Protest)
  • Orbit vzw; AMOS werkgroep rond asiel en migratie.
  • Het PSC Antwerpen is lid van Gastvrij Netwerk.

Het wil knelpunten die vanuit het werkveld worden gesignaleerd, graag in samenwerking met anderen onder de aandacht brengen van het beleid.

Contactgegevens

Correspondentieadres: PSC-Antwerpen vzw, Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen

Voorzitter: Koen Kinsbergen (koen.kinsbergen@gmail.com)

Contactpersonen: