Werkgroep Vluchtelingen Gent

afbeelding van wvg

De Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw is een pluralistische groep vrijwilligers, die zich inzetten voor vluchtelingen in de brede zin van het woord. Mensen die vluchten uit oorlog en miserie, op zoek naar een plaats waar zij een leefbaar bestaan kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Wij helpen de mensen die elders uit de boot vallen, zoals mensen zonder papieren en Roma.

Wat doet de werkgroep vluchtelingen?

 • Zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren.
 • Streeft naar wederzijds begrip tussen de vluchtelingen en mensen zonder papieren en de lokale bevolking. Begrip dat resulteert in actieve aanvaarding.
 • Werkt samen en vormt een netwerk met organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep. Op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau
 • Ondersteunt hen in concrete noden, zowel materieel, emotioneel als structureel. Begeleidt hen en wijst de weg in onze samenleving, en in de doolhof van de administratie. Verdedigt en bepleit zo nodig hun belangen.
 • Neemt taken op zich die andere diensten niet aankunnen om uiteenlopende redenen.
 • Ondersteunt integratiebevorderende activiteiten
 • Signaleert wantoestanden en klaagt die aan bij de instanties.
 • Werkt aan sensibilisering van de bevolking.

http://www.vluchtelingen-gent.be

Activiteiten

 

 

Er zijn verschillende werkgroepen binnen WVG:

 • Voedsel- en broodronde, wekelijks. Dit is vooral een middel tot regelmatig contact met de mensen die ook nood hebben aan informatie, financiële bijstand, administratieve hulp, psychologische steun, gewoon menselijk contact.
 • Begeleiding bij dossiers: procedures voor erkenning, medische hulp, huisvesting, werkgelegenheid, etc ... We bekijken knelpunten en houden ons op de hoogte van regels, diensten en mogelijkheden.
 • Zieken bezoeken en begeleiden naar de diverse diensten.
 • Stuurgroep voor de eigen coördinatie en ondersteuning van vrijwilligers; standpunten; ...
 • Jongerenwerking: organisatie van uitstappen voor kinderen van vluchtelingen/mzp; inschrijven van kinderen in bestaande vakantiekampen etc... tegen verminderd tarief. We doen ook huistaakbegeleiding in samenwerking met Hand in Hand Gent.
 • Beleidsgroep:  we blijven ondertussen ook alert over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die het concrete werk bepalen. Een kleine kern volgt dat beleid op de voet. Inhoudelijk en in contact met de partners uit andere steden. We vergaderen ook vaak in Brussel als lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Gastvrij Netwerk.
  We nemen deel aan de manifestaties in Brussel en organiseerden ook zelf plaatselijke acties. Door posts op facebook proberen we zelf de vinger aan de pols te houden en tegelijk ook anderen te sensibiliseren.

Contactgegevens

vluchtgent@gmail.com

http://www.vluchtelingen-gent.be
https://www.facebook.com/vluchtgent.be

Vacatures: Vrijwilligers zijn altijd welkom.