Over vrijwilligerswerk in Brussel met en voor mensen op de vlucht
Let's Talk: 2 april

ENGLISH

Tweemaal per jaar organiseren we een ontmoetingsmoment voor burgers die zich (willen) inzetten voor en met mensen op de vlucht in Brussel om te praten over het belang van wat ze doen, de activiteiten die ze (willen) ondernemen, en de uitdagingen die daarmee gepaard kunnen gaan. 

April editie: uitdagingen tijdens vrijwilligerswerk! 

Welke uitdagingen ervaar jij tijdens het uitvoeren van jouw vrijwilligerswerk? Tijdens deze sessie gaan we via een speciale methodiek in op de praktische, emotionele, communicatieve, en/of praktische uitdagingen die kunnen voorkomen wanneer je aan de slag gaat als vrijwilliger. Ervaar jij nog andere uitdagingen? Deze sessie staat volledig open voor jouw eigen inbreng!

Vragen? Contacteer @email

Vorige editie: oriƫntatie!

 

 

 

Twice a year, we organise an exchange moment for citizens who (want to) volunteer for and with people on the move in Brussels to talk about the importance of what they do, the activities they (want to) undertake, and the challenges that may come with it. 

April edition: challenges while volunteering! 

Which challenges do you experience while doing your volunteer work? During this session, using a special method, we will address the practical, emotional, communicative, and/or practical challenges that can occur when you (want to) volunteer. Do you experience any other challenges? This session is completely open to your own input!

Questions? Contact @email

Previous edition: orientation!
Prijs
Gratis | Free
Startdatum
Einddatum
Type event
Evenement
Locatie

Gemeenschapscentrum Ten Noey: Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node