Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Dagelijks zetten honderden mensen zich in voor mensen op de vlucht, samen maken zij het verschil. Vluchtelingenwerk wil deze vrijwilligers en hun organisaties ondersteunen. Samen geven we nieuwkomers een warme thuis en helpen we hen bij de eerste stappen in een vreemd land.

Wil ook jij je inzetten? Ontdek hieronder wat jij allemaal kan doen.
Regionale steunpunten
Regiocoördinatoren voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht
Vrijwilliger worden?
We Welcome
Digitaal ontmoetingsplatform voor lokale burgerinitiatieven
Gastvrij Fonds
'Samen Gastvrij' zamelt geld om vrijwilligers beter te ondersteunen
Vormingen & intervisies
Onze 5 regiocoördinatoren organiseren vorming, intervisie en ontmoetingsmomenten!
Gastvrij Netwerk
Het grote netwerk van organisaties die vluchtelingen een warm hart toedragen
Inspiratiegids
Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht
Toolkit
Vrijwilligers voor mensen op de vlucht