Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Dagelijks zetten honderden mensen zich in voor mensen op de vlucht, samen maken zij het verschil. Vluchtelingenwerk wil deze vrijwilligers en hun organisaties ondersteunen. Samen geven we nieuwkomers een warme thuis en helpen we hen bij de eerste stappen in een vreemd land.

Wil ook jij je inzetten? Ontdek hieronder wat jij allemaal kan doen.
Regionale steunpunten
Oekraïneproject: Regiocoördinatoren voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht
Vrijwilliger worden?
We Welcome
Digitaal ontmoetingsplatform voor lokale burgerinitiatieven
Inspiratiegids
Inspirerende praktijken van vrijwilligers voor vrijwilligers
Vormingen & intervisies
Onze 5 regiocoördinatoren organiseren vorming, intervisie en ontmoetingsmomenten!
De kracht van verhalen
Other Talk leertraject (online tool)
Inspiratiegids
Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht
Starterskit
Pakket met basisinformatie die je verder op weg helpt
Gastvrij Netwerk
Het grote netwerk van organisaties die vluchtelingen een warm hart toedragen
Solidaire gemeente
Maak van je gemeente een solidaire gemeente
Gastvrij Fonds
'Samen Gastvrij' zamelt geld om vrijwilligers beter te ondersteunen
Vrijwilligersverhalen
Alle verhalen van mensen die mensen op de vlucht warm onthalen.