Geschiedenis

Geschiedenis
Vluchtelingenwerk zet zich sinds 1987 in voor asielzoekers en vluchtelingen.
Eerst als expertisecentrum OCIV (OverlegCentrum voor de Integratie van Vluchtelingen),
daarna als beweging onder de naam Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Een Vlaamse vluchtelingenorganisatie

Beide wereldoorlogen hadden tot gevolg dat niet-gouvernementele organisaties in België te maken kregen met vluchtelingen. Oorspronkelijk vonden die organisaties elkaar binnen het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen.
Maar met de regionalisering, groeide ook de nood aan een Vlaamse vluchtelingenorganisatie.
Dat leidde in 1987 tot de oprichting van OCIV. Stichtende leden waren o.a. het Rode Kruis, Caritas International, de Socialistische Solidariteit en de Internationale Liberale Solidariteit.
Van in het begin waren we een pluralistische organisatie die de belangen van vluchtelingen en van de lidorganisaties wilde verdedigen.
In de daarop volgende jaren werd het vluchtelingenbeleid almaar complexer.
De nood aan expertise en uitgebreide knowhow nam toe.
OCIV startte met een juridische helpdesk waar advocaten, hulpverleners en vluchtelingen terecht konden voor advies.
Later legden we ons toe op studiebegeleiding,  begeleiding bij diplomagelijkschakeling, tewerkstelling, zelfstandige terugkeer en de zoektocht naar herkomstlandeninfo.
Dankzij de sterke voeling met de praktijk werd OCIV de kwaliteitsbewaker van het overheidsbeleid.
Via heldere standpunten en  lobbywerk wilden we het asiel- en opvangbeleid, het uitwijzings- en terugkeerbeleid en het integratiebeleid mee in een kwaliteitsvolle richting sturen.

Individuele Opvang

In 1999 begonnen we met de opvang van asielzoekers. Samen met onze partners stonden we vanaf dan in voor de individuele opvang van asielzoekers.

Vernieuwing

Bij de start van een nieuw millennium bleek OCIV dringend toe aan vernieuwing en actualisering.
Sinds haar oprichting was het aantal asielzoekers flink gestegen. Ook had de forse groei van extreem rechts zijn invloed op het asiel- en migratiebeleid van de opeenvolgende regeringen.
In 2004 veranderde OCIV van naam en werden we ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’.
Met de naamsverandering, transformeerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich om tot een maatschappelijke beweging rond het vluchtelingenthema in Vlaanderen.
Een organisatie waar beleidsbeïnvloeding én het creëren van een draagvlak voor bescherming, centraal staan.