Missie & Visie

Missie & Visie
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een vijftigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die mensen op de vlucht bijstaan.

VISIE EN WERKING

De visie en de werking van Vluchtelingenwerk steunen op vier pijlers:

1. We komen op voor het recht om te vluchten

Iedereen die leeft in angst voor geweld, vervolging of oorlog heeft het recht te vluchten. Vluchtelingenwerk brengt de wereldwijde vluchtelingenthematiek onder de aandacht. We leggen uit waarom mensen op de vlucht slaan met krachtige verhalen en correcte informatie. We verduidelijken hoe Europa en België mensen op de vlucht optimaal kan beschermen.

2. We waken over de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in ons land

Vluchtelingenwerk waakt actief over de kwaliteitsvolle behandeling van mensen op de vlucht in ons land. Daarbij staan de universele mensenrechten centraal. We evalueren het asielbeleid van de regering, formuleren voorstellen voor verbetering en zetten zo nodig zelf juridische stappen om de rechten van deze mensen te beschermen. Daarnaast bewaken we de kansen van mensen op de vlucht om te kunnen integreren in onze samenleving.

3. We ondersteunen iedereen die mensen op de vlucht bijstaat

Met vormingen, analyses en helpdesks ondersteunt Vluchtelingenwerk advocaten, begeleiders en vrijwilligers van mensen op de vlucht. Ook ontwikkelen we werkmethodes die door hulpverleners gebruikt kunnen worden.

4. We werken samen om mensen op de vlucht te beschermen

Onder het motto ‘samen sterk’ brengen we organisaties en individuen samen die opkomen voor mensen op de vlucht. Met onze leden en vrijwilligersgroepen voeren we actie, maken we opinies en verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening.  We werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die mensen op de vlucht bijstaan. En geven asielzoekers bij aankomst informatie over hun asielprocedure. We kunnen daarvoor rekenen op heel wat vrijwilligers.

OPDRACHTEN

We zetten druk op het beleid

Vluchtelingenwerk verdedigt de rechten van mensen op de vlucht in ons land en in Europa. We waken over de asielprocedure, opvang en bescherming van asielzoekers. We pleiten voor echte kansen op integratie en ijveren voor een menswaardige terugkeer. We lichten elk beleid kritisch door en formuleren aanbevelingen voor beleidsmakers. We oefenen druk uit via lobbywerk, acties en de media.

We sensibiliseren het ruime publiek

We zorgen voor mediagenieke campagnes, creatieve acties en heldere pers- en opiniestukken. Daarmee laten we zien dat mensen moeten vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. En dat ze recht hebben op bescherming in ons land. We tonen dat mensen op de vlucht hun talenten met zich meenemen en we die als samenleving moeten zien en gebruiken.

onthaal asielzoekers

Vluchtelingenwerk geeft asielzoekers een eerste onthaal met informatie -zo mogelijk in hun eigen taal- bij aankomst aan het aanmeldcentrum . Daarnaast hebben wij zelf zeventien jaar lang asielzoekers opgevangen in ons individuele opvangnetwerk. Tijdens de opvangcrisis lanceerden we ook een juridische helpdesk voor asielzoekers.

We ondersteunen iedereen die asielzoekers bijstaat

Met vormingen, analyses en helpdesks ondersteunt Vluchtelingenwerk advocaten, begeleiders en vrijwilligers van mensen op de vlucht. Ook ontwikkelen we werkmethodes die door hulpverleners gebruikt kunnen worden.

We werken rond integratie

Als asielzoekers erkend worden als vluchteling is ons werk niet gedaan. Wij ondersteunen initiatieven en (vrijwilligers)organisaties die hen bijstaan om hun nieuwe leven op te starten en hun talenten ten volle in te zetten in onze maatschappij.

We brengen mensen samen

Vluchtelingenwerk is een beweging. Onder het motto ‘samen sterk’ brengen we organisaties en individuen in beweging voor mensen op de vlucht. Met onze 50 leden en 35 vrijwilligersgroepen voeren we actie, verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en formuleren we aanbevelingen. We brengen ook mensen samen: mensen op de vlucht en Belgen. Om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.