Missie & Visie

Missie & Visie
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

VISIE EN WERKING

De visie en de werking van Vluchtelingenwerk steunen op vier pijlers:

1. We komen op voor het recht om te vluchten

Iedereen die leeft in angst voor geweld, vervolging of oorlog heeft het recht te vluchten. Vluchtelingenwerk brengt de wereldwijde vluchtelingenthematiek onder de aandacht. We leggen uit waarom mensen op de vlucht slaan met krachtige verhalen en correcte informatie. We verduidelijken hoe Europa en België vluchtelingen optimaal kan beschermen.

2. We waken over de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in ons land

Vluchtelingenwerk waakt actief over de kwaliteitsvolle behandeling van asielzoekers en vluchtelingen in ons land. Daarbij staan de universele mensenrechten centraal. We evalueren het asielbeleid van de regering, formuleren voorstellen voor verbetering en zetten zo nodig zelf juridische stappen om de rechten van deze mensen te beschermen. Daarnaast bewaken we de kansen van vluchtelingen om te kunnen integreren in onze samenleving.

3. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat

Met vormingen, analyses en helpdesks ondersteunt Vluchtelingenwerk advocaten, begeleiders en vrijwilligers van asielzoekers en vluchtelingen. Ook ontwikkelen we werkmethodes die door hulpverleners gebruikt kunnen worden.

4. We werken samen om mensen op de vlucht te beschermen

Onder het motto ‘samen sterk’ brengen we organisaties en individuen samen die opkomen voor asielzoekers en vluchtelingen. Met meer dan 30 leden en 35 vrijwilligersgroepen voeren we actie, maken we opinies en verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening.  We werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die vluchtelingen bijstaat. En geven asielzoekers tijdens hun eerste dag in België soep en info over hun asielprocedure in ons Startpunt. We kunnen daarvoor rekenen op heel wat vrijwilligers.

OPDRACHTEN

We zetten druk op het beleid

Vluchtelingenwerk verdedigt de rechten van asielzoekers en vluchtelingen in ons land en in Europa. We waken over de asielprocedure, opvang en bescherming van asielzoekers. We pleiten voor echte kansen op integratie en ijveren voor een menswaardige terugkeer. We lichten elk beleid kritisch door en formuleren aanbevelingen voor beleidsmakers. We oefenen druk uit via lobbywerk, acties en de media.

We sensibiliseren het ruime publiek

We zorgen voor mediagenieke campagnes, creatieve acties en heldere pers- en opiniestukken. Daarmee laten we zien dat asielzoekers en vluchtelingen moeten vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. En dat ze recht hebben op bescherming in ons land. We tonen dat vluchtelingen hun talenten met zich meenemen en we die als samenleving moeten zien en gebruiken.

Opvang asielzoekers

Vluchtelingenwerk geeft asielzoekers een eerste onthaal in ons Startpunt. Daarnaast hebben wij zelf zeventien jaar lang asielzoekers opgevangen in onze individuele opvang. Asielzoekers en vluchtelingen krijgen opvang en begeleiding tijdens hun asielprocedure. De eerste dag van hun aankomst vangt Vluchtelingenwerk hen op in ons Startpunt. Daarna komen ze terecht in het opvangnetwerk.

We ondersteunen iedereen die asielzoekers bijstaat

Met vormingen, analyses en helpdesks ondersteunt Vluchtelingenwerk advocaten, begeleiders en vrijwilligers van asielzoekers en vluchtelingen. Ook ontwikkelen we werkmethodes die door hulpverleners gebruikt kunnen worden.

We werken rond integratie

Als asielzoekers erkend worden als vluchteling is ons werk nog niet gedaan. Wij helpen hen om hun leven opnieuw op te starten en hun talenten ten volle in te zetten in onze maatschappij.

We brengen mensen samen

Vluchtelingenwerk is een beweging. Onder het motto ‘samen sterk’ brengen we organisaties en individuen in beweging voor asielzoekers ;en vluchtelingen. Met onze 50 leden en 35 vrijwilligersgroepen voeren we actie, verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en formuleren we aanbevelingen. We brengen ook mensen samen: vluchtelingen en Belgen. Om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.