Documentatie

Brochures

Brochures
Het is niet je eerste verzoek om internationale bescherming (Code 207 No Show). Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil je de ...
Brochures
Je vraagt internationale bescherming aan in België. Wat moet je nu doen? Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil je de folder ...
Brochures
Asielzoekers hebben vaak een moeilijke reis achter de rug voor ze in Europa aankomen. En daarna hebben ze soms nog een lange weg af te leggen. Want wist je dat asielzoekers niet ...

Folders

Jobcoaching door vrijwilligers
Folders
Werk is een belangrijke sleutel voor maatschappelijke inclusie. Een gewenste job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een identiteit en levenskwaliteit. In ...

Jaarverslagen

Jaarverslagen
Nooit eerder had de Europese Unie het zo druk met het thema asiel en migratie. Nooit eerder werd er zo veel gepraat over Europese solidariteit. Nooit eerder stond die solidariteit ...
Jaarverslagen
Het jaarverslag staat online en wel in een nieuw kleedje: klik hier, verken de mozaïek en herbeleef onze activiteiten en thema's van 2016.
Jaarverslagen
De toegang tot bescherming en het respect voor de basisrechten van mensen op de vlucht staan de laatste jaren enorm onder druk. Wereldwijd, in Europa en zeker ook in ons land ...
Jaarverslag 2020
Jaarverslagen
De rechten en het welzijn van mensen op de vlucht op de kaart zetten, en houden, is één van de doelen van onze organisatie. In 2020, het jaar waarin een wereldwijde pandemie ieders ...

Rapporten

Rapporten
De opvangcrisis is deze week volledig ontspoord, wat zich het meest direct laat voelen aan het aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje'. Dagelijks werd aan tussen de 60 en de 150 ...
Rapporten
Wij schreven dit rapport over internationale bescherming van holebi’s in België in 2019. In dit vernieuwde rapport (dat voortbouwt op de conclusies uit 2013) analyseren we ...
Rapporten
Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn de ondertekenende organisaties van het rapport ‘Voorbij Terugkeer’ van overtuigd ...
Rapporten
Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van ...
Rapport Hervestiging
Rapporten
11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen roepen de Belgische regering op om een versnelling hoger te schakelen in de hervestiging van vluchtelingen. In een ...
Voorbij terugkeer
Rapporten
Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn de ondertekenende organisaties van het rapport ‘Voorbij Terugkeer’ van overtuigd ...
Mensen voorop
Rapporten
In mei 2019 vonden Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen plaats. Vluchtelingenwerk pleit voor een asiel- en integratiebeleid waarbij de mensen terug voorop staan. We geven in ...
0.00

Andere

Andere
Als mensen asiel aanvragen in ons land, wordt hun asielaanvraag eerst onderworpen aan het Dublin-onderzoek. Daarmee gaat ons land na: is België of een ander Europees land ...
Andere
Wij pleiten voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming in België. Flexibiliteit is hierbij belangrijk, en een focus op kleinschalige ...