Documentatie

Rapporten
Wij schreven dit rapport over internationale bescherming van holebi’s in België in 2019. In dit vernieuwde rapport (dat voortbouwt op de conclusies uit 2013) analyseren we ...
Andere
Als mensen asiel aanvragen in ons land, wordt hun asielaanvraag eerst onderworpen aan het Dublin-onderzoek. Daarmee gaat ons land na: is België of een ander Europees land ...
Rapporten
Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn de ondertekenende organisaties van het rapport ‘Voorbij Terugkeer’ van overtuigd ...
Rapporten
Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van ...
Rapport Hervestiging
Rapporten
11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen roepen de Belgische regering op om een versnelling hoger te schakelen in de hervestiging van vluchtelingen. In een ...
Andere
Wij pleiten voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming in België. Flexibiliteit is hierbij belangrijk, en een focus op kleinschalige ...
Voorbij terugkeer
Rapporten
Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn de ondertekenende organisaties van het rapport ‘Voorbij Terugkeer’ van overtuigd ...
Brochures
Het is niet je eerste verzoek om internationale bescherming (Code 207 No Show). Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil je de ...
Brochures
Je vraagt internationale bescherming aan in België. Wat moet je nu doen? Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil je de folder ...
Brochures
Asielzoekers hebben vaak een moeilijke reis achter de rug voor ze in Europa aankomen. En daarna hebben ze soms nog een lange weg af te leggen. Want wist je dat asielzoekers niet ...