Documentatie

Documentatie
Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste brochures, folders, rapporten en jaarverslagen.

Brochures

Brochures
Neem een kijkje in de brochure om Vluchtelingenwerk Vlaanderen beter te leren kennen. Zo weet je precies wat lidmaatschap inhoudt.
Inspiratiebrochure 'van vrijwilligers voor vrijwilligers
Brochures
Mensen op de vlucht kunnen op vrijwilligers rekenen om die stappen te zetten die nodig zijn voor het uitbouwen van een nieuw leven. De uitdagingen waar zij voor staan situeren zich ...
Toolkit GAIN
Brochures
Als jouw kind moet vluchten, wil je ook dat iemand voor hem zorgt. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België doorstaan een ongelofelijk hindernissenparcours. Hun voogd ...
Kantoren Vluchtelingenwerk Vlaanderen te huur
Brochures
Vanaf maart 2013 verhuisde Vluchtelingenwerk Vlaanderen naar een nieuw pand. Samen met drie andere ngo's (zowel Franstalige als Nederlandstalige), is het een gebouw van ongeveer ...
Toekomstpuzzel - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Brochures
Deze brochure is van en voor begeleiders in de opvang van asielzoekers die willen werken met toekomstbegeleiding.
Opheffing code 207 - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Brochures
In een arrest van 28 september 2022 (n° 2022/KB/14) veroordeelt het Franstalige Arbeidshof van Brussel Fedasil om over te gaan tot de niet-toewijzing of de opheffing van de Code ...
Refugee Walk 2022 - Klein Kasteeltje
Brochures
De vele mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne en sinds enkele maanden aankomen in België vormen een uitdaging die de reeds bestaande moeilijkheden voor ...
Mensen op straat
Brochures
De trieste balans na één jaar opvangcrisis: één op vijf asielzoekers in België slaapt op straat
Inspiratiegids Gezinnen op de Vlucht - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Brochures
Er valt veel te zeggen over ondersteuningsnetwerken rond gezinnen op de vlucht, de rol van vrijwilligers hierin en de samenwerkingsmogelijkheden tussen formele en informele actoren ...
Nota gezinshereniging - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Brochures
Het recht op een gezinsleven is een universeel mensenrecht dat verankerd is in verschillende grond- en mensenrechtenteksten. Een van de belangrijke mechanismen om dit recht voor ...
Brochures
Je vraagt internationale bescherming aan in België. Wat is internationale bescherming? Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil ...
Brochures
Organiseert jouw organisatie buddywerkingen, ontmoetingsmomenten en gesprekstafels? Of andere initiatieven die nieuwkomers ondersteunen om de taal te leren of in hun zoektocht naar ...
FramingGids: Wie of wat is het ‘beweegbare midden’?
Brochures
Wie of wat is het ‘beweegbare midden’? Wat zijn frames en counterframes? Welke frames domineren het migratiedebat? Hoe ga je aan de slag met frames om het beweegbare midden te ...
Europese kinderrechtenhelpdesk
Brochures
Ben je jonger dan 18 jaar en zit je met vragen over jouw rechten als kind in België? Begeleid je een minderjarig kind en weet je niet goed welke verblijfsprocedures er mogelijk ...
Brochures
Het is niet je eerste verzoek om internationale bescherming (Code 207 No Show). Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil je de ...
Brochures
Je vraagt internationale bescherming aan in België. Wat moet je nu doen? Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een folder in verschillende talen. Wil je de folder ...
Brochures
Asielzoekers hebben vaak een moeilijke reis achter de rug voor ze in Europa aankomen. En daarna hebben ze soms nog een lange weg af te leggen. Want wist je dat asielzoekers niet ...

Folders

Jobcoaching door vrijwilligers
Folders
Werk is een belangrijke sleutel voor maatschappelijke inclusie. Een gewenste job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een identiteit en levenskwaliteit. In ...

Jaarverslagen

Jaarverslagen
Samen met de zomer is ook het jaarverslag 2022 van Vluchtelingenwerk Vlaanderen een feit. Lees ons verslag van een uitzonderlijk jaar, een jaar waarin onze organisatie werd ...
Jaarverslag 2021 - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Jaarverslagen
Ook in 2021 zette Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich in voor de rechten en het welzijn van mensen op de vlucht. Wij wensen je veel leesplezier met dit overzicht van ons parcours in ...
Jaarverslagen
Nooit eerder had de Europese Unie het zo druk met het thema asiel en migratie. Nooit eerder werd er zo veel gepraat over Europese solidariteit. Nooit eerder stond die solidariteit ...
Jaarverslagen
Het jaarverslag staat online en wel in een nieuw kleedje: klik hier, verken de mozaïek en herbeleef onze activiteiten en thema's van 2016.
Jaarverslagen
De toegang tot bescherming en het respect voor de basisrechten van mensen op de vlucht staan de laatste jaren enorm onder druk. Wereldwijd, in Europa en zeker ook in ons land ...
Jaarverslag 2020
Jaarverslagen
De rechten en het welzijn van mensen op de vlucht op de kaart zetten, en houden, is één van de doelen van onze organisatie. In 2020, het jaar waarin een wereldwijde pandemie ieders ...

Rapporten

Rapporten
Op 15 augustus 2021 grepen de taliban de macht in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Een dag na de inname besliste de Belgische regering om de evacuatieoperatie ‘Red Kite’ op te ...
AIDA - België 2022
Rapporten
Jaarlijks actualiseren wij het AIDA-rapport voor België. De laatste update van 2022 staat nu online. Het was voor onze medewerkers weer zwoegen om alles klaar te krijgen, en het zo ...
Standpunt verblijfsprocedures migranten
Rapporten
Mensen die migreren naar België worden vaak geconfronteerd met ellenlange procedures die rigide en willekeurig zijn, met weinig sociale of juridische ondersteuning. Zonder ...
Rapport Afghanistan - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Rapporten
Sinds de machtsovername door de taliban in augustus 2021 lijdt Afghanistan onder een van de ernstigste humanitaire crises. De economische recessie, de hoge werkloosheid, het gebrek ...
Gezinshereniging - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Rapporten
Oorlog, geweld en vervolging halen gezinnen uit elkaar. Het recht op een gezinsleven is een universeel mensenrecht. Gezins- en familierelaties zijn mogelijks nog belangrijker ...
Rapport Afghanistan - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Rapporten
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft zijn beleid omtrent verzoeken om internationale bescherming uit Afghanistan aangepast. De ...
AIDA - België
Rapporten
Jaarlijks actualiseren wij het AIDA-rapport voor België. De laatste update staat nu online. Het was voor onze medewerkers weer zwoegen om alles klaar te krijgen, en het zo helder ...
Rapporten
Het aantal pushbacks aan de Europese buitengrenzen nam de voorbije jaren zorgwekkend toe. Uit de frequentie van de incidenten en het aantal lidstaten dat erbij betrokken blijkt dat ...
Rapporten
De Dublin III-Verordening bevat enkele bepalingen die het hoger belang van het kind waarborgen. Wanneer een andere lidstaat verantwoordelijk is voor het verzoek om internationale ...
Rapporten
De laatste jaren is het aantal minderjarige vreemdelingen die alleen aankomen in België gestegen. Wanneer de overheid echter twijfelt aan hun leeftijd, worden ze eerst onderworpen ...
Rapporten
Vluchtelingenwerk Vlaanderen werd door de commissie belast met de voorbereiding van de invoering van een Migratiewetboek. We werden gevraagd om inzichten te leveren over de ...
Rapporten
De huidige beschermings- procedures zijn vaak complex, traag, niet transparant en bureaucratisch. De huidige regering wil aanvragen sneller en efficiënter kunnen behandelen. Voor ...
Rapporten
De opvangcrisis is deze week volledig ontspoord, wat zich het meest direct laat voelen aan het aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje'. Dagelijks werd aan tussen de 60 en de 150 ...
Rapporten
Wij schreven dit rapport over internationale bescherming van holebi’s in België in 2019. In dit vernieuwde rapport (dat voortbouwt op de conclusies uit 2013) analyseren we ...
Rapporten
Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn de ondertekenende organisaties van het rapport ‘Voorbij Terugkeer’ van overtuigd ...
Rapporten
Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van ...
Rapport Hervestiging
Rapporten
11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen roepen de Belgische regering op om een versnelling hoger te schakelen in de hervestiging van vluchtelingen. In een ...
Voorbij terugkeer
Rapporten
Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn de ondertekenende organisaties van het rapport ‘Voorbij Terugkeer’ van overtuigd ...
Mensen voorop
Rapporten
In mei 2019 vonden Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen plaats. Vluchtelingenwerk pleit voor een asiel- en integratiebeleid waarbij de mensen terug voorop staan. We geven in ...
0.00

Andere

Feel Fine February 2023
Andere
Tijdens de maand februari lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen in 2022 en 2023 ‘Feel Fine February’ waarmee het de aandacht wil vestigen op het welbevinden van anderstalige ...
Flyer Oekraïne - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Andere
Je bent Oekraïner, en kan niet meer terugkeren naar Oekraïne. Wat nu? Je woonde als derdelander in Oekraïne, en kan niet meer terugkeren naar Oekraïne. Wat nu? Vluchtelingenwerk ...
Jules Bordet - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Andere
Advocaten, sociaal werkers, vrijwilligers en particulieren worden ongetwijfeld geconfronteerd met vele vragen over de verschillende verblijfsmogelijkheden voor Oekraïense ...
Andere
Als mensen asiel aanvragen in ons land, wordt hun asielaanvraag eerst onderworpen aan het Dublin-onderzoek. Daarmee gaat ons land na: is België of een ander Europees land ...
Andere
Wij pleiten voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming in België. Flexibiliteit is hierbij belangrijk, en een focus op kleinschalige ...