Afghanistan: een rechtspraak analyse over verwestersing volgens de Belgische asieldiensten

Vluchtelingenwerk Vlaanderen publiceert een rechtspraak analyse over het concept verwestersing, en de toepassing ervan door de Belgische asieldiensten. Deze nota is gericht aan advocaten, voogden, sociaal werkers en andere ondersteuningsfiguren van Afghaanse verzoekers om internationale bescherming. 

Het doel van deze nota is om je juridische handvaten aan te reiken ter ondersteuning van het vluchtverhaal van jouw cliënt. In het eerste deel staan we stil bij het theoretisch kader van verwestersing. Op basis van internationale en Europese richtlijnen schetsen we de ruimere context van dit concept. Vervolgens lichten we toe hoe de Belgische asieldiensten deze ruimere context toepassen op Belgisch niveau. In het tweede deel overlopen we de belangrijkste elementen die kunnen wijzen op verwestersing. Om de leesbaarheid te vergroten, groepeerden we deze elementen in drie categorieën. Op deze manier kan je snel de relevante elementen voor jouw zaak doornemen. 

Heb je de nota helemaal doorgenomen en zit je nog met vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via @email of via 02 225 44 11 (elke dinsdag en vrijdag van 09u tot 12u30).

Download