Projecten

Projecten
Project In samenwerking met Projectcoördinator

Other Talk

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden.
11.11.11
Griet Jacques

Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt

Het project ‘Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt’ is een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 3 vrijwilligersverenigingen uit het Gastvrij Netwerk: Vluchtelingenplatform regio Dender, Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Vaartland en Huizen van Vrede. Dit project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van projectoproep “Outreachend bereiken van mensen in armoede” en is onderdeel van de bredere campagne “Zorgen voor Morgen”.
Huizen van Vrede, Vlaamse Overheid (Zorg), Buddynetwerk Vluchtelingen Aalst

Workshopreeks voor vrijwilligers

Organiseert jouw organisatie buddywerkingen, ontmoetingsmomenten en gesprekstafels? Of andere initiatieven die nieuwkomers ondersteunen om hun dagelijks leven vorm te geven in België.

Het levert vaak mooie menselijke verhalen op die krachtiger zijn dan je denkt.

11.11.11

Word vrijwilliger voor Mensen op de Vlucht in jouw regio

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en lokale vrijwilligersorganisaties kunnen niet zonder hun talloze vrijwilligers.

Wil jij je ook inzetten voor mensen op de vlucht? Spullen verdelen, Nederlands helpen inoefenen of buddy worden? De regiocoördinator in jouw buurt zoekt graag samen met jou naar een passend engagement.

Overtuigd?

Meld je hier aan

Een regiocoördinator neemt zo snel mogelijk contact met je op!

Vlaamse overheid, Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht, Gastvrij Netwerk
Griet Jacques

Gastvrij Netwerk Versterkt vrijwilligers voor mensen op de vlucht

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en dankzij de steun van Cera werkt Gastvrij Netwerk van juli 2019 t.e.m. december 2021 aan een leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Het leerplatform zet in op de ondersteuning en versterking van de vrijwilligersverenigingen van het Gastvrij Netwerk.
Cera
Griet Jacques

Project OKANplus

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Groep INTRO en de gemeente Anderlecht met de steun van de Vlaamse Gemeenschap het project OKANplus.
Groep INTRO, Gemeente Anderlecht
Veronique De Clercq

Be Talky et become Tolky

Be Talky et become tolky stimuleert de meertaligheid in Brussel. Het project vertrekt vanuit de nood aan verbinding tussen de inwoners van het superdiverse Brussel en leidt meertalige jongeren op tot Tolkies.
Groep INTRO, Brussel Onthaal
Veronique De Clercq

Project Ananas

Project Ananas
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Cera en Tumult vzw het project Ananas: een project voor en door jongeren op de vlucht. Met dit project maken we de switch van deze jongeren als stof van discussie naar jongeren als deel van de discussie. We willen jongeren met een vluchtverhaal in woord en beeld versterken en hen zélf aan het woord laten.
Cera, Tumult

Go-Digit!

Sfeerbeeld Project Ananas 2
Het project ‘Digitaal leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht’ is een samenwerking tussen Gastvrij Netwerk en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit project wordt gefinancierd en gecoacht door de Koning Boudewijnstichting in het kader van Go-Digit! Digitaal tot uw dienst.
Koning Boudewijn Stichting, Gastvrij Netwerk
Griet Jacques

MOVE, voorbij detentie van migranten

De opsluiting van mensen om migratieredenen moet ophouden! Dat is de bedoeling achter de oprichting van de Move, die gedragen wordt door vier leden – Caritas International, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en gesteund wordt door heel wat partners.
Caritas International België, CIRÉ, Jesuit Refugee Service Belgium
Emmanuelle Vinois