Projecten

Projecten
Project In samenwerking met Projectcoördinator

Other Talk

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden.
11.11.11
Griet Jacques

Trampoline: Tolkies @ work!

Trampoline - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
''Trampoline' leidt meertalige vrouwen op, zodat zij vrijwillige tolkopdrachten kunnen doen. Deze keer focussen we ook op werk, en proberen we zo de afstand van deze vrouwen tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Koning Boudewijn Stichting, Brussel Onthaal
Veronique De Clercq

Narratieve impact: Minds in beweging

Met dit project willen we lokale verbinding in de kijker zetten. Het doel: inwoners van een gemeente in contact laten komen met authentieke verhalen die stigmatisering en polarisatie overstijgen.
EPIM, Other Talk
Didi Altena

MOVE, voorbij detentie van migranten

De opsluiting van mensen om migratieredenen moet ophouden! Dat is de bedoeling achter de oprichting van de Move, die gedragen wordt door vier leden – Caritas International, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en gesteund wordt door heel wat partners.
Caritas International België, CIRÉ, Jesuit Refugee Service Belgium

Regionale steunpunten voor vrijwilligers

In februari 2022 overviel de oorlog in Oekraïne de wereld en zette die op het Europese continent een stroom vluchtelingen in beweging. Burgersolidariteit was alom aanwezig en vertaalde zich ook in veel engagement. Om deze burgers een actieve rol te helpen opnemen in het onthaal en inclusie van Oekraïners gingen we van start met het project “Regionale steunpunten voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht”, met de steun van de Vlaamse overheid.
Vlaamse overheid, Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht, Gastvrij Netwerk
Griet Jacques

Verbindende Verhalen

Het migratiedebat loopt vandaag de dag erg verhit. Voor- en tegenstanders lijken niet meer met elkaar te willen spreken en de polarisatie neemt alsmaar toe. Een genuanceerd gesprek blijkt haast onmogelijk en al zeker als het gaat over mensen in onwettig verblijf. Met het project ‘Verbindende Verhalen’ willen we de dialoog over en met en mensen in onwettig verblijf aangaan op een genuanceerde en menselijke manier.
Other Talk, Gastvrij Netwerk, Porticus
Joost Depotter

Be Talky et become Tolky

Be Talky et become tolky stimuleert de meertaligheid in Brussel. Het project vertrekt vanuit de nood aan verbinding tussen de inwoners van het superdiverse Brussel en leidt meertalige jongeren op tot Tolkies.
Groep INTRO, Brussel Onthaal
Veronique De Clercq

Villa Veerkracht

Villa Veerkracht, een nieuw pre-Okan traject in samenwerking met DON Bosco Brussel en La Petite Ecole wil laag-of niet-geletterde jongeren uit de asielopvang  voorbereiden op het OKAN-traject.
Villa Veerkracht
Don Bosco Brussel, La Petite École, Fonds Schepers-Lijnen, Koningin Paola Stichting
Veronique De Clercq

Bondgenoten na gezinshereniging

Wanneer een nieuw gezin in België arriveert, staat ze voor grote uitdagingen. Vooral in een stad als Antwerpen kan het vinden van hun weg en het navigeren door administratieve processen overweldigend zijn. Om deze gezinnen te ondersteunen, is het project 'Bondgenoten na gezinshereniging' in het leven geroepen. Dit initiatief, een samenwerking tussen het Advies Centrum Migratie en lokale vrijwilligers, richt zich op het bieden van essentiële ondersteuning aan de gezinnen van niet-begeleide minderjarige jongeren.
Het Adviescentrum Migratie (ACM), Vlaamse overheid
Joost Depotter