Other Talk
Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de tegenpolen van het debat bevinden weer bij de conversatie betrekken en verdere polarisering tegenhouden.
Projectcoördinator

Lente Van Hee

projectmedewerker Other Talk

Een gepolariseerd debat

Je hoeft het migratiedebat niet op de voet te volgen om te weten dat het verhit verloopt. Iedereen die actief is op sociale media ziet dat de voorstanders en tegenstanders zich in hun loopgraven lijken terug te trekken, overtuigd van hun eigen gelijk. Een genuanceerd gesprek lijkt haast onmogelijk.

En net die nuance willen 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen met Other Talk in het maatschappelijke debat injecteren. Want zoals de klimaatopwarming is migratie een thema waarover we met z’n allen in gesprek moeten gaan. Ook met hen die geen uitgesproken mening over migratie hebben, ‘het beweegbare midden’.

Door dit beweegbare midden bij het debat te betrekken willen we bijdragen aan een klimaat waar ruimte is voor een positief migratiebeleid en waar nieuwkomers zich welkom voelen.

Het beweegbare midden

De stemmen in het migratiedebat vallen grofweg in drie groepen uiteen, blijkt uit onderzoek van IPSOS: de sterke voorstanders, de sterke tegensanders en zij daartussenin. De eerste twee groepen bevinden zich aan de uiteinden en worden daarom ook wel ‘de extremen’ genoemd. De laatste en grootste groep is ‘het beweegbare midden’.

Deze mensen bevinden zich ergens tussen beide extremen: ze hebben een minder uitgesproken mening over migratie. Tot het beweegbare midden behoren heel wat verschillende mensen, met uiteenlopende visies. Wat hen verbindt, is hun positie ver weg van de extremen van het debat. Ze kunnen zich nog bewegen naar één van de kanten.

Other Talk wil dit beweegbare midden niet in de richting van één van die polen duwen, maar wil die stille meerderheid uitnodigen zich te laten horen in het publieke debat. Om het gesprek aan te gaan hoef je er geen uitgesproken mening over migratie op na te houden, hoef je niet voor vluchtelingen of tegen asielzoekers te zijn. Integendeel, het debat vraagt om genuanceerde standpunten.

De framing van migratie

Other Talk en frames

Frames zijn onzichtbare maar krachtige communicatiemiddelen: ze bepalen het publieke debat. Hoe je over migratie praat, wat je over migratie leest en ziet, bepaalt hoe je over migratie denkt. Met Other Talk willen we inzicht krijgen in de verschillende frames en counterframes die aan het werk zijn in de beeldvorming rond migratie. Door denkkaders en hun tegenhangers te ontleden, door frames en counterframes in te zetten, wil Other Talk het beweegbare midden bereiken en het maatschappelijke debat niet alleen aanwakkeren, maar ook nuanceren en vermenselijken.

Framing is het toepassen van woorden en beelden op een bepaald onderwerp, het kaderen van dat onderwerp in een afgelijnd wereldbeeld. Framing gebeurt vaak onbewust maar kan ook bewust ingezet worden als communicatiestrategie. ‘Frames’ zijn dan de cultureel gedeelde denkkaders die beeldvorming over een onderwerp impliciet, maar fundamenteel bepalen. Een sterk frame is bijvoorbeeld het beeld van het Syrische jongetje Aylan, dat in 2015 dood aanspoelde in Turkije.

Frames zijn nooit helemaal waar of onwaar, maar bepalen samen het kader van hoe een maatschappij denkt over een bepaald issue.

Onderzoek toont aan dat het meest gebruikte frame in het migratiedebat dat van controle is. Er is een ongecontroleerde toestroom van migranten en vluchtelingen. Ons land is al overbelast en er een ontbreekt een beleid dat deze migratie controleerbaar maakt. Voorstanders van migratie gebruiken vaak het frame van een vluchteling als een ‘onschuldig slachtoffer’, die onze hulp nodig heeft. Tegenstanders hanteren vaak het frame van ‘de vijandige indringer’, die zorgt voor overlast en de straten onveilig maakt.

Wil je meer weten over frames en migratie, lees dan het rapport ‘Anders communiceren over migratie en vluchtelingen’.

Wat kan Other Talk voor jou betekenen?

Om het verschil te kunnen maken, is Other Talk werkzaam in 3 cruciale domeinen: het onderwijs, het middenveld en (binnenkort ook) de media.

Onderwijs

Other Talk wil scholen tools aanreiken om de perspectieven van mensen met een vluchtverhaal en mensen met een migratieachtergrond in hun werking te integreren. Ontmoetingen staan hierin centraal. Scholen zijn bovendien uitgelezen plekken om jongeren te trainen in mediageletterdheid. Een cruciale vaardigheid om je eigen mening te kunnen vormen in een gepolariseerd debat, zoals dat rond migratie.

Op dit moment loop een proeftraject in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs, met specifieke aandacht voor het beroepsonderwijs. Other Talk zet eveneens in op de ondersteuning van leerkrachten en lerarenopleiders.

Voor meer informatie dit proeftraject, kan je terecht op deze website.

Middenveld

Middenveldorganisaties hebben een eigen visie op migratie en communiceren daarom dikwijls met dezelfde frames. Zo bereiken en activeren ze hun achterban, maar laten ze het beweegbare midden maar al te vaak links liggen.

Binnen Other Talk krijgen middenveldorganisaties tools aangereikt om efficiënter te leren communiceren over migratie en niet alleen de eigen achterban, maar ook de grotere groep van het beweegbare midden te bereiken. Met de hulp van alternatieve frames kunnen de middenveldorganisaties meer doelgroepen aanspreken.

Wens je op de hoogte te blijven van het programma? Schrijf je hier in voor de Other Talk-nieuwsbrief.

Ben je zelf werkzaam in een middenveldorganisatie en wil je ook graag in het programma stappen? Neem dan contact op met de coördinator van Other Talk via Kathelijne.houben@11.be.

Leestips en inspiratie

Ben je geïnteresseerd in de framing van migratie en de polarisering van het migratiedebat? Wereldwijd werd al heel wat onderzoek gedaan naar de beeldvorming van en het debat over migratie.

Met Other Talk willen 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen in de voetstappen treden van Amerikaanse en Europese ngo’s die al veel werk verzetten en ervaring vergaarden, in het bijzonder van de International Centre for Policy Advocacy en hun Reframing Migration Narratives Toolkit en van Social Change Initiative en hun 'Stories of change: working with the movable middle'.

In het rapport 'Anders communiceren over migratie en vluchtelingen' lees je meer over de frames en counterframes in het migratiedebat en vind je vuistregels terug over hoe anders te communiceren.

StampMedia voerde onderzoek uit bij scholieren uit heel Vlaanderen naar hun attitudes over migratie en waar ze hun informatie over migratie vandaan halen. In eerste instantie polst het onderzoek naar hoe jongeren over migratie denken en welke vertrouwensfiguren het meest invloed hebben op hun mening. Daarnaast wijst het onderzoek ook uit dat er een verband is tussen het mediagebruik van jongeren en hoe ze vluchtelingen beschrijven.

Wil je meer weten over het onderzoek van StampMedia? Klik hier om het rapport te lezen.

Deze tool geeft je enkele eenvoudige tips om via bewuste framing nuance te brengen in het migratie- en vluchtelingendebat.

Other Talk framinggids: Hoe bereik je het ‘beweegbare midden’ in het migratiedebat?

Wie of wat is het ‘beweegbare midden’? Wat zijn frames en counterframes? Welke frames domineren het migratiedebat? Hoe ga je aan de slag met frames om het beweegbare midden te bereiken?

In samenwerking met
Logo 11

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke informatie over het project valt bij de leden van het project zelf. 
Vluchtelingenwerk is niet verantwoordelijk voor fouten.