Doe een Gift

Stel je voor dat je op een dag alles moet achterlaten en je eigen huis en land moet ontvluchten. Op dat moment heb je niets meer en moet je terug van nul beginnen. Bij vluchtelingenwerk vinden we dat deze mensen ook in ons land bescherming moeten krijgen en de kans verdienen om hun leven terug op te bouwen.

 

Kom samen met ons op voor mensen op de vlucht

Wij zetten ons elke dag in om te waken over de rechten van mensen op de vlucht en hen die kans op een nieuw leven te bieden. Wil jij dit mee mogelijk maken? Doe dan een gift.

Wil je op een structurele manier een verschil maken? Kies dan voor een maandelijkse gift. Dit geeft ons een beter beeld van onze toekomstige inkomsten en laat ons toe onze projecten beter te plannen. Het is heel eenvoudig. Klik op de knop hieronder, kies een bedrag en vul je gegevens in. Wij doen de rest. Je kan je gift later op elk moment aanpassen of stopzetten.

Ik doe een gift

Wil je je bijdrage graag overschrijven, dan kan dat op onze rekening BE06 5230 8056 2922.

Geef je in een jaar 40€ of meer, dan krijg je van ons een fiscaal attest.

Waarom ons steunen?

Je steun is cruciaal want het financiële plaatje van Vluchtelingenwerk is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Zo kregen we in 2015 nog bijna 2 miljoen euro subsidies, vooral van de federale en Vlaamse overheid.

Sinds 2017 werden deze subsidies ingrijpend teruggeschroefd. Dit heeft een dramatische impact gehad op onze organisatie. Met spijt in het hart hebben we verschillende projecten moeten stopzetten.

Gelukkig krijgen we alsmaar meer giften en kunnen we nog steeds initiatieven opzetten. Private inkomsten zijn onmisbaar voor onze organisatie en zullen in de toekomst enkel maar belangrijker worden. In 2020 kwamen 61% van onze inkomsten al van particuliere giften. Dit geeft ons ook de kans onafhankelijk op te treden.

Wat doen we met jouw steun?

Dit jaar leggen we de focus op jongeren.

Via ons onderwijsproject werken we aan de ondersteuning van OKAN-klassen en vervolgonderwijs. Zo willen we het onderwijs voor jongeren op de vlucht verbeteren. De signalen die we opvangen vertalen we naar beleidsnota’s.

Met het project Ananas laten we jongeren op de vlucht meewerken aan het beleid. Ze zijn geen stof tot discussie maar deel van de discussie. We organiseren een jongerenconferentie, een weekend en een zomerkamp met workshops waar ze nieuwe technieken aanleren om hun stem te laten horen.

De vrijwilligers van ons Startpunt staan drie keer per week ‘s ochtends aan het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Daar staan mensen om asiel in ons land aan te vragen. In ‘normale tijden’ geven we dan basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en antwoorden op vragen. Een aantal van onze vrijwilligers zijn zelf asielzoeker of erkend vluchteling en hierdoor vergemakkelijkt het contact.

In coronatijden helpen we asielzoekers om online hun vraag te registreren om binnen te geraken. We leggen hen uit waarom ze niet meer onmiddellijk hun aanvraag kunnen doen en daardoor gedwongen zijn tijdelijk op straat te overleven. Dit is tegen hun rechten!

We oriënteren hen ook praktisch: waar is er voedselbedeling, water of een douche te vinden, waar vinden ze een deken voor de koude nachten, wat kan een advocaat voor hen doen…  Deze belangrijke informatie krijgen ze nauwelijks aan het aanmeldcentrum.

Soms nemen we hen mee naar ons Startpunt op de Antwerpsesteenweg om in alle rust een gesprek te kunnen voeren.

Vrijwilligers bezoeken de gesloten centra en praten er met wie er opgesloten zit. Ook van hieruit komen belangrijke signalen die gebruikt worden om druk te zetten op het beleid.

Ik doe een gift

Transparantie en ethische fondsenwerving

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is lid van het VEF, de vereniging voor ethiek in de fondsenwerving. Wij vinden het zeer belangrijk dat onze fondsenwerving op een correcte manier verloopt en dat iedereen kan nakijken hoe we de ingezamelde fondsen spenderen.

Via deze link kan je onze jaarrekening van 2022 raadplegen.