Lobbywerk

Vluchtelingenwerk Vlaanderen waakt actief over de kwaliteitsvolle behandeling van verzoekers om internationale bescherming (IB) en vluchtelingen in ons land. Daarbij staan de universele mensenrechten centraal. We evalueren het asielbeleid van de regering, formuleren voorstellen voor verbetering en zetten zo nodig zelf juridische stappen om de rechten van deze mensen te beschermen. Daarnaast bewaken we de kansen van vluchtelingen om te kunnen integreren in onze samenleving.
Mensen voorop: de weg naar een echt asielbeleid
Ontdek onze eisen voor de verkiezingen van 2019