Startpunt

Doe een gift voor het Startpunt

De ploeg vrijwilligers van Startpunt staat iedere ochtend aan het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Daar staan mensen te wachten om die dag een verzoek tot internationale bescherming te doen. We geven basisinformatie over de asielprocedure in vele talen en antwoorden op vragen. Een aantal van onze vrijwilligers zijn zelf asielzoeker of erkend vluchteling en hierdoor vergemakkelijkt het contact.

Op sommige dagen staan we er ook in de namiddag, aan de uitgang, om wie geen opvang wil of krijgt, nog eens uit te leggen wat zijn/haar rechten zijn, of om de weg te wijzen naar het Noordstation, op weg naar het opvangcentrum. Want herhaling is soms erg nodig, als je op de vlucht in een vreemd land of in een vreemde taal moet functioneren …

De vrijwilligers krijgen een introductievorming en hun kennis over de asielprocedure wordt door vragen en regelmatige bijscholing verder aangescherpt. Het is een dynamische groep, een frisse mix van mensen uit alle windstreken die hier samenwerken. De nieuwkomers onder hen bouwen zo ook hun sociaal netwerk uit.

Antwerpsesteenweg

 

Voor de mensen die in het Maximiliaan park verblijven heeft het Startpunt (Antwerpsesteenweg 34 in Brussel) de deuren heropend. Op woensdagen bieden we mensen een warme plek, een tas thee, gezelschap en basisinformatie over asiel.

Op andere dagen kunnen ze terecht in de Humanitaire Hub. Deze mensen moeten buiten overleven zolang ze geen asiel aanvragen in België. In het Startpunt werken we ook mee met het project ‘toilettes solidaires’ van Samusocial waarbij vrouwen die in het park verblijven toegang krijgen tot ons toilet.

Het Startpunt staat ook open voor initiatieven van derden die met deze doelgroep werken zoals de verdeling van kledij door vrijwilligers van de Sint-Rochuskerk, voedselbedeling vanuit lokale organisaties, het project ‘plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte’ van de Vlaamse Bouwmeester…

We monitoren wekelijks ook de situatie in het Maximiliaanpark.

Refugee Route

Organisaties die meer te weten willen komen over asiel en migratie kunnen een wandeling door te Noordwijk van Brussel aanvragen. Tijdens deze tocht treedt je in het voetspoor van vluchtelingen. We wandelen tussen het Noordstation, het Maximiliaanpark, ons Startpunt en Klein Kasteeltje. Intussen wordt er informatie gegeven en kan je vragen stellen. Op aanvraag kunnen we deze halve dag afsluiten met een getuigenis van iemand die zelf zijn/haar land ontvlucht is.

Schrijf je hier in

Startbabbels

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands en Muntpunt in Brussel conversatietafels Nederlands – Startbabbels - voor mensen die Nederlands willen oefenen.  De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder asielzoekers en vluchtelingen.

Wat houden de STARTBABBELS in?

Conversatietafels zijn geen klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. Het is bedoeld voor mensen die elders al Nederlandse les volgen en het willen oefenen. Er wordt rond de tafel en op wandeling in Brussel over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers.

Deelnemers melden zich een dag op voorhand, met een sms op tel. 0492/46.90.85

Mondmasker is verplicht.

Oefen je Nederlands online

In Muntpunt kan je allerlei gratis online activiteiten doen om je Nederlands te oefenen. Bijna elke dag is er een activiteit. Hier vind je alle activiteiten voor anderstaligen die Nederlands leren. Inschrijvingen zijn (tenminste 1 dag op voorhand) verplicht.

Waar en wanneer vinden de STARTBABBELS plaats?

  • Op maandagen

    In Muntpunt aan het Muntplein 6 in 1000 Brussel op maandag van 10u tot 11u30 op de vijfde verdieping.  Het Muntpunt is dicht bij het station.

Meedoen?

Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze Startbabbels :

Begeleiders Startbabbels

 

 

Yoga voor iedereen

Heb je stress? Wil je leren om beter te ontspannen? Het Startpunt organiseert deze zomer yogasessies in de Noordwijk. Het is gratis. Je hebt geen ervaring en materiaal nodig. Inschrijven is niet noodzakelijk.

Kom ontspannen!

Buiten bij mooi weer, binnen bij regen. Voor iedereen, jong en oud. Kom op tijd en draag je mondmasker. Je moet niets meebrengen. Begeleiding: Yoga for All 

Praktisch

  • Op woensdag voor iedereen om 16u30 van 5 augustus tot 9 september in de Havenlaan 53, 1000 Brussel 

  • Op vrijdag voor meisjes en vrouwen om 14u van 7 augustus tot 11 september in het Kaaitheater (Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel).  Maximum 20 deelnemers.

Vragen?

Bel naar 0479 05 42 12

Partners

Steun het Startpunt

Momenteel wordt Startpunt gesteund door het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote, maar ook jouw steun blijft nodig om onze werking verder uit te bouwen! Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Voor elke gift vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest waardoor je minder belastingen betaalt.

Doe een gift voor het Startpunt