Organisatie

Organisatie
Vluchtelingenwerk is een vzw die wordt geleid door een algemene ledenvergadering en het Bestuursorgaan.

Algemene Vergadering

Een vijftigtal leden sturen de organisatie aan en zetten de grote strategische lijnen uit via een halfjaarlijkse algemene vergadering. De leden keuren de begroting en de rekeningen goed, de meerjarenplannen en de jaarplannen, en de kaderstandpunten.
Wil je organisatie lid worden van Vluchtelingenwerk? Neem dan contact op met de directie via @email.

het bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan wordt verkozen door de algemene vergadering en komt doorgaans maandelijks bijeen. Het orgaan bestaat vandaag uit: Paul Pataer, Liefke Dolmans, Koen Umans, Robin Vandevoordt, Joos Wauters, Brecht Beelen, Adrienne Axler, Ellen Van den Berghe, Gisele Dueñas Leiva en Anne Van Lancker.

Bestuurders zetelen op persoonlijke titel en hun mandaat is onbezoldigd.

Directie

De dagelijkse leiding van Vluchtelingenwerk is in handen van Tine Claus. De directie wordt aangestuurd door het Bestuursorgaan. Je kan de directie contacteren via @email.

Statuten

Op 16 december 2022 keurde de Algemene Vergadering van Vluchtelingenwerk Vlaanderen nieuwe statuten goed. De vorige dateerden van 2005 en waren toe aan actualisatie, onder meer om te voldoen aan de bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Jaarverslagen

Transparantie over onze werking en onze financieringsbronnen vinden we erg belangrijk. Daarom publiceren we jaarlijks een verslag waarin we uiteenzetten wat we concreet doen en vanwaar onze middelen komen.
Je kan onze jaarverslagen op deze pagina gratis downloaden (digitaal) of bestellen via @email (vergeet niet het aantal en je naam en adres mee te geven).

Financieel beheer

Vluchtelingenwerk beschikt over financieringsbronnen op Europees, federaal en Vlaams niveau. We ontvangen ook middelen van 11.11.11, stichtingen en private en corporate donoren.

Projectsubsidies worden systematisch en nauwgezet gecontroleerd door bevoegde overheidsinstellingen.

Jaarrekeningen

Onze rekeningen worden gecontroleerd door Mazars Bedrijfsrevisoren. De jaarrekeningen zijn publiek beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België. Ga naar www.nbb.be, klik op 'balanscentrale', en dan op de toepassing 'jaarrekeningen raadplegen'. Als je Vluchtelingenwerk intikt als zoekterm en dan bevestigt, krijg je een scherm met onze jaarrekeningen vanaf 2006.
We publiceren onze financiële kerngegevens voor het grote publiek ook op www.donorinfo.be.

HR- en loonbeleid

Vluchtelingenwerk voert een actief diversiteitsbeleid en selecteert medewerkers op basis van hun competenties. We vinden het belangrijk dat onze organisatie een afspiegeling is van de maatschappij en dat mensen kunnen groeien in hun loopbaan.
Het personeel van Vluchtelingenwerk wordt verloond volgens vijf looncategorieën, gebaseerd op de barema's van paritair comité 329.01.

Personeelsleden krijgen hun abonnement voor het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer terugbetaald: 100 procent voor een treinabonnement en 80 procent voor een bus-, tram- of metroabonnement. Bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen biedt Vluchtelingenwerk 10 extralegale dagen aan.

Vluchtelingenwerk vindt een goede balans tussen privéleven en werk belangrijk. Er geldt bv. een systeem van glijdende werkuren.