Info voor pers

Perscontact

Contacteer onze perstelefoon voor meer informatie of interviews:

0473 886 597

WOORDVOERDER

Tine Claus is directeur en woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Tine Claus - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

WAT HAAR DRIJFT

Tine Claus was sinds 2016 actief als verantwoordelijke van de federale gelijke kansenadministratie. Ze maakt ook deel uit van de raad van bestuur van Unia en Myria, het Federaal Migratiecentrum.

"Ik kom terecht in een heel sterk team, vol talent en engagement, dat de uitdagingen op het terrein door en door kent”, zegt Tine. "Ik kijk er naar uit om samen met het team en partners de vinger aan de pols te houden, netwerken uit te bouwen en projecten uit te werken. De uitdagingen zijn enorm"

"We moeten als organisatie onze stempel kunnen drukken op het beleid”

"Ik wil een inspirerende en motiverende leidinggevende zijn", legt Tine uit. "In aanloop naar de verkiezingen van 2024 moeten we als netwerk onze stempel niet alleen kunnen drukken op het beleid, maar ook op de publieke opinie. Met projecten zoals Other Talk kunnen we hieraan werken. Hiermee geven we bekendheid aan positieve verhalen over mensen op de vlucht. Nu ontbreken deze vaak in het publieke debat. Daarin kunnen we het verschil maken. Dit is super belangrijk, maar tegelijkertijd ook een grote uitdaging.”

Achtergrond

Tine Claus (1982) studeerde Romaanse taal- en letterkunde aan de KU Leuven en Internationale betrekkingen en Europese integratie aan de Universiteit van Luik. Aan de VUB volgde ze rechten als werkstudent. Na een onderzoeksopdracht aan de Universiteit van Luik startte ze in 2007 als beleids- en juridisch adviseur bij de Scheepvaartpolitie (Federale politie). Daar werkte ze onder meer op het thema migratie, in het bijzonder rond transmigratie en verstekelingen.

In 2016 begon ze als verantwoordelijke van de nieuwe gelijke kansenadministratie die ondergebracht werd bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daar stond ze onder andere in voor de rapportage aan internationale mensenrechteninstellingen, coördineerde ze op administratief niveau de voorbereiding van het Nationaal Actieplan tegen Racisme en onderhield ze nauwe contacten met de gelijkheidsorganen, het maatschappelijk middenveld, Europese en internationale instellingen.

Sinds juni 2021 is ze ook lid van de Raad van Bestuur van zowel het federaal migratiecentrum Myria als het Interfederaal gelijkekansencentrum Unia. Op 1 december van vorig jaar startte Tine Claus als directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Foto's en logo's

Download logopakket

Download foto's van onze woordvoerder Tine Claus