Trampoline: Meertalige vrouwen? Sterke Tolkies!
'Trampoline' leidt meertalige vrouwen op, zodat zij vrijwillige tolkopdrachten kunnen doen in verschillende scholen. Deze opleiding geeft vrouwen met een migratieachtergrond een springplank naar vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap.
Projectcoördinator
Veronique - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Veronique De Clercq

medewerker onderwijs

Via het project 'Trampoline' leidt Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Brussel Onthaal meertalige vrouwen op, zodat zij tolkopdrachten kunnen doen op school. Ze krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding en een tussenkomst in de vervoerskosten. Deze opleiding geeft vrouwen met een migratieachtergrond een springplank naar vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap. Dit competentieversterkend project loopt met de steun van de Koning Boudewijnstichting.

Het competentieversterkend Trampoline zal toelaten om méér anderstalige vrouwen de unieke kans te bieden om hun meertaligheid in te zetten. Deze tot Tolkies gevormde vrouwen zullen als vrijwilliger in het onthaalonderwijs van beide taalgemeenschappen ingezet worden. Tolkies zijn vrouwen die meertalig zijn, het Nederlands goed beheersen en aan de slag gaan met eenvoudige tolkopdrachten.

Getuigenissen van leerkrachten leren ons dat sommige OKAN en DASPA leerlingen zich veiliger voelen wanneer een vrouw tolkt. In andere gevallen biedt het meer veiligheid aan ouders. Daarom kiezen we voor moeders van leerlingen uit zoveel mogelijk (onthaal)scholen van beide taalgemeenschappen. Zo kunnen we meertalige vrouwen betrekken op het onderwijs van hun kinderen en door hun engagement de betrokkenheid van andere ouders stimuleren.

TRampoline

Gezochte profielen

Voorwaarde: om aan deze vorming te kunnen deelnemen, is een B2 niveau van het Nederlands verreist.

 • Wil jij graag tolken voor onderwijs? 
 • Ben je een meertalige vrouw? 
 • Spreek je goed Nederlands? Spreek je ook nog een andere taal goed?
 • We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaat-tolken die een van de onderstaande talen spreken:  Pasjtoe, Farsi en Dari, Oekraïens, Turks, Bulgaars, Portugees, Tigrinya, Russisch, Roemeens, Arabisch, Romani, Domari, Susu, ...
 • én die minstens een B2-niveau Nederlands hebben

Meer informatie over het B2-niveau vind je hier.

Vormingen

Trampoline - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 1. 14- 25 november 2022: vorming vrouwen (Nederlandstalig) - VOLZET

INHOUD VAN DE VORMING (43 uur)

 1. Tolktechnieken: 4u TER PLAATSE
 2. Deontologie van het sociaal tolken: 3u TER PLAATSE
 3. Notitietechnieken: 6u TER PLAATSE
 4. Terminologie: 2u TER PLAATSE
 5. Vertaling van het blad: 2u TER PLAATSE
 6. Conflictbeheersing en rolbepaling: 4u TER PLAATSE
 7. Tolken voor meerdere personen: 2u TER PLAATSE
 8. Webcamtolken: 6u ONLINE
 9. Telefoontolken: 6u ONLINE
 10. Tolken ter plaatse: 6u TER PLAATSE
 11. Uitleg over werking OKAN/DASPA + vervolgonderwijs: 1u TER PLAATSE of ONLINE
 12. Uitleg over werking CLB/Centre PMS: 1u TER PLAATSE of ONLINE

Locatie

Bota75, Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node (3e verdieping). Op wandelafstand van het station Brussel Noord of metro station Kruidtuin.

Contact

Wil jij meer weten over Trampoline?

Contacteer dan Veronique De Clercq: @email of Vanessa De Tobel: @email

In samenwerking met
Brussel Onthaal logo