Projecten

Projecten
Project In samenwerking met Projectcoördinator

MOVE, voorbij detentie van migranten

De opsluiting van mensen om migratieredenen moet ophouden! Dat is de bedoeling achter de oprichting van de Move, die gedragen wordt door vier leden – Caritas International, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en gesteund wordt door heel wat partners.
Caritas International België, CIRÉ, Jesuit Refugee Service Belgium
Emmanuelle Vinois

Trampoline: Meertalige vrouwen? Sterke Tolkies!

Trampoline - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
'Trampoline' leidt meertalige vrouwen op, zodat zij vrijwillige tolkopdrachten kunnen doen in verschillende scholen. Deze opleiding geeft vrouwen met een migratieachtergrond een springplank naar vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap.
Koning Boudewijn Stichting, Brussel Onthaal
Veronique De Clercq