De Brug: een alternatief asielmodel voor morgen

In een tijdperk waarin de discussie over migratie intenser wordt, staat Europa op een cruciaal kruispunt. Het huidige asielbeleid heeft zijn limieten bereikt, en met het nieuw Europees Migratiepact op de agenda is er dringend behoefte aan een vernieuwde benadering. Asielmigratie is een mondiale realiteit die moet worden benaderd via internationale samenwerking. In een situatie waarin landen met elkaar wedijveren om verantwoordelijkheid te ontlopen, verliezen we de controle. 

Het optrekken van muren is geen oplossing; wat we nodig hebben zijn bruggen. Bruggen verbinden mensen en samenlevingen en kunnen leiden tot meer begrip en welvaart. Om deze bruggen te bouwen, is samenwerking en solidariteit tussen alle betrokken partijen essentieel. Dit model volgt de reis van personen die bescherming zoeken in Europa en grijpt in op elke stap van hun reis, vanuit het principe van internationale samenwerking. 

Lees er hieronder meer over of download ons rapport!

Download