Leidraad bij het leeftijdsonderzoek bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De laatste jaren is het aantal minderjarige vreemdelingen die alleen aankomen in België gestegen. Wanneer de overheid echter twijfelt aan hun leeftijd, worden ze eerst onderworpen aan een leeftijdsonderzoek. Op basis van dit onderzoek beslist de dienst Voogdij of de verzoeker al dan niet recht heeft op deze bijzondere bescherming.  Het leeftijdsonderzoek bestaat in de praktijk voornamelijk uit drie medische testen – een erg omstreden manier om de leeftijd na te gaan. Deze leidraad bespreekt hoe je hiermee kan omgaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat de dienst Voogdij zijn beslissing op een correcte manier neemt?