Europese migratiedeals en hun impact

In het najaar van 2023 hebben de Europese lidstaten een belangrijke stap gezet met het politieke akkoord over het Europees Pact voor Asiel en Migratie. Dit pact, met een sterke focus op samenwerking met landen buiten de EU, belooft een nieuwe richting in het migratiebeleid. Maar is dit werkelijk zo? 

De realiteit toont een complex beeld. Strategische partnerschappen met derde landen leggen de nadruk op grensbeheer en terugkeerakkoorden, met als doel migratiestromen naar Europa te beperken. Deze aanpak, hoewel gepresenteerd als een oplossing, roept vragen op over de effectiviteit en de impact op mensenrechten. 

Onze analyse van recente akkoorden, waaronder die met Turkije, Niger en Tunesië, onthult een patroon van mensenrechtenschendingen en een minimale invloed op de migratiestromen naar Europa. Bovendien ondermijnen deze overeenkomsten de geloofwaardigheid van de EU op het gebied van mensenrechten en maken ze ons kwetsbaar voor chantage. 

Het is tijd voor een kritische reflectie op ons migratiebeleid. Laten we samen zoeken naar duurzame oplossingen die recht doen aan onze waarden en verantwoordelijkheden.

Download