Jaarverslag 2022: rechten en welzijn van mensen op de vlucht

Samen met de zomer is ook het jaarverslag 2022 van Vluchtelingenwerk Vlaanderen een feit. Lees ons verslag van een uitzonderlijk jaar, een jaar waarin onze organisatie werd uitgedaagd, maar stevig overeind bleef; waarin we samen met vele anderen een wezenlijk verschil hebben gemaakt voor mensen op de vlucht.

2022 zal helaas bijblijven als een dubbel crisisjaar; een heel zwaar jaar dus voor vele mensen op de vlucht, door de aanslepende opvangcrisis en de vele mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten. Maar laten we vooral het positieve niet vergeten: 2022 was ook het jaar waarin we een ongeziene golf van solidariteit met de slachtoffers van deze crisissen zagen, of het nu gaat om vrijwilligers, gastgezinnen, sympathisanten, donateurs, …

In deze omstandigheden zette Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich ook in 2022 in voor de rechten en het welzijn van alle mensen op de vlucht. Respect voor hun basisrechten is allesbehalve een verworvenheid. Samen met onze leden, partners, collega's en vrijwilligers op het terrein identificeerden we knelpunten en koppelden we deze aan mogelijke oplossingen die we gebruikten in ons lobbywerk. Waar mogelijk ondernamen we actie.

Een terugblik op een jaar als dit kan niet zonder al onze vrijwilligers, donateurs, bestuurders, medewerkers en sympathisanten te bedanken voor hun onmisbare solidariteit, inzet en steun. Zonder ons divers en betrokken netwerk zou Vluchtelingenwerk niet bestaan. Samen maken we het verschil voor mensen op de vlucht.

Wij wensen je veel leesplezier met dit overzicht van ons parcours in 2022.

Lees ons jaarverslag