Internationale bescherming van holebi's in België

Wij schreven dit rapport over internationale bescherming van holebi’s in België in 2019. In dit vernieuwde rapport (dat voortbouwt op de conclusies uit 2013) analyseren we beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. We geven ook een overzicht van Europese rechtspraak en andere interessante bronnen.

Het rapport bevat daarnaast heel concrete tips voor iedereen die iemand bijstaat die omwille van seksuele oriëntatie internationale bescherming vraagt.

We hopen dat dit ook in deze tijden de positie van mensen op de vlucht kan versterken.

Download