Gesloten centra voor vreemdelingen in België - Een stand van zaken

Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten en de menselijke waardigheid.