Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

De rechten en het welzijn van mensen op de vlucht op de kaart zetten, en houden, is één van de doelen van onze organisatie. In 2020, het jaar waarin een wereldwijde pandemie ieders leven beheerste en de aandacht vasthield, was deze opdracht tegelijk uitdagender en belangrijker dan ooit.

Het coronavirus stopte niet voor grenzen en discrimineerde niet. Mensen in kampen, mensen onderweg, en mensen op straat waren extra kwetsbaarvoor de gezondheidsrisico’s die COVID-19 met zich meebracht. Geconfronteerd met deze situatie deed Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens het afgelopen jaar waar het sterk in is. Samen met onze partners en vrijwilligers op het terrein verzamelden we signalen, identificeerden we knelpunten, en ondernamen we snelle actie.

In dit jaarverslag lees je meer over hoe Vluchtelingenwerk haar activiteiten vormgaf en over de reikwijdte van de impact op onze doelgroep en onze werking in het uitdagende jaar 2020.

Wij wensen je veel leesplezier met dit overzicht van ons parcours in 2020.