Starterskit: Van aankomst naar toekomst

De starterskit maakt jou wegwijs in het vrijwilligerswerk voor en met mensen op de vlucht. Wil jij graag mensen op de vlucht warm onthalen of doe jij dat al? Wij bieden jou een pakket met basisinformatie aan die je verder op weg kan helpen. Maar ook: op welke organisaties kan jij beroep doen om antwoorden te vinden? En welke handige tips hebben andere burgers voor jou?

5 regiocoördinatoren van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunen en versterken lokale vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven die werken voor en met mensen op de vlucht.


Deze Starterskit kwam tot stand in samenwerking met Gastvrij Netwerk vzw en dankzij de steun van de Vlaamse overheid. De starterskit bouwt verder op eerdere publicaties van Gastvrij Netwerk en Vluchtelingenwerk Vlaanderen: de Toolkit van Gastvrij Netwerk (2018) en de Inspiratiegids ‘Ondersteuningsnetwerken Kwetsbare Gezinnen op de vlucht’ (2022).

Download hier de Starterskit

We hebben ook een Engelstalige versie. Deze vind je hieronder.

 

English version

The starter kit will introduce you to volunteering for and with people on the run. Would you like to warmly welcome people on the run or are you already doing so? We offer you a package of basic information that will help you get started. But also: which organizations can you turn to for answers? And what useful tips do other citizens have for you? 

5 regional coordinators of Flemish Refugee Council support and strengthen local volunteer organizations and citizens' initiatives that work for and with refugees. This Starter Kit came about in collaboration with Gastvrij Netwerk vzw and thanks to the support of the Flemish government. 

The Starter Kit builds on previous publications by Gastvrij Netwerk and Vluchtelingenwerk Vlaanderen: the Toolkit of Gastvrij Netwerk (2018) and the Inspiration Guide 'Support Networks Vulnerable Families on Refuge' (2022). 

Download the Starter Kit here

Met steun van
Logo Vlaamse overheid