Inspiratiegids Gezinnen op de Vlucht - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Inspiratiegids: Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht

Er valt veel te zeggen over ondersteuningsnetwerken rond gezinnen op de vlucht, de rol van vrijwilligers hierin en de samenwerkingsmogelijkheden tussen formele en informele actoren in gezinsoriëntering en -begeleiding. In deze inspiratiegids kiezen we ervoor om in de eerste plaats de mensen zelf aan het woord te laten, beknopte en heldere inzichten en tips mee te geven om zelf een sterk ondersteuningsnetwerk uit te bouwen en enkele instrumenten aan te reiken waarmee je als basiswerker aan de slag kan.

We zijn verheugd dat we vanuit het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de steun kregen voor ons project ‘Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht’. Voor ons is de samenwerking met Gastvrij Netwerk cruciaal om de vinger aan de pols te houden en signalen van op het terrein te kunnen opvangen. Gastvrij Netwerk ondersteunt vrijwilligersorganisaties die zich op lokaal niveau inzetten voor mensen op de vlucht. Concreet voor dit project bood Gastvrij Netwerk voor ons het forum om in contact te treden met vrijwilligersorganisaties die bereid waren om deel uit te maken van de proeftuinen van het project.

We hopen dat deze inspiratiegids beleidsmakers, institutionele actoren en vrijwilligers kan inspireren en motiveren. Inspireren om verder in te zetten op de broodnodige beleidsinitiatieven. Motiveren om zichzelf te overstijgen en de handen in elkaar te slaan.

Bestel hier jouw fysieke exemplaar