Toolkit Gastvrij Netwerk

vrijwilligers voor mensen op de vlucht
Toolkit

Hieronder kan je tweede uitgave (2018) van de Toolkit raadplegen. Het is de tweede en herwerkte uitgave van de ‘Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden door lokale vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel’ (2016).

Hoofdstukken 1 en 2 van de toolkit zijn gericht naar vrijwilligers die zich op het breed spectrum van mensen-op-de-vlucht richten.

  • Hoofdstuk 1 gaat nader in op de centrale plaats van vluchtelingen in ons soort vrijwilligerswerk, de plaats en relatie van de vrijwilligersverenigingen ten opzichte van de overheidsdiensten, de aard van de hulpverlening, de werving en binding van vrijwilligers in een vereniging.
  • Hoofdstuk 2 gaat over de wisselwerking van overheid, brede samenleving en vluchtelingen en de maatschappelijke rol die de vrijwilligersorganisaties opnemen. Een selectie van praktijkvoorbeelden illustreert hoe zij gemeenschapsvormend, cultureel, lerend, maatschappelijk veranderend én politiek signalerend actief zijn. De huidige politieke en maatschappelijke tendensen rond migratie zijn nieuwe uitdagingen voor ons vrijwilligerswerk.

Hoofdstuk 3 kreeg de titel ‘huiswerk voor vluchtelingen en vrijwilliger’.

Hier gaat het over vluchtelingen die internationale bescherming kregen, met (na 5 jaar) perspectief op langdurig verblijf en burgerschap in onze maatschappij. Ze zijn de ‘gelukkigen’ in het huidige migratieverhaal. Ze krijgen toegang tot rechten maar botsen ook op vele onverwachte hindernissen. Het hoofdstuk bevat een checklist en 11 thema’s uit het dagelijks leven: recht op maatschappelijke integratie, wonen, integratie en inburgering, gezondheidszorg, gezinshereniging, kinderbijslag, schoolkosten en –toelage, school en zorg voor het kind, budgetbeheer, reizen en mobiliteit.

Bij ieder thema zijn specifieke hindernissen voor nieuwkomers met vluchtachtergrond genoteerd en tips van en voor vrijwilligers om te helpen.

Na de eerste editie ondervonden we dat de toolkit gewaardeerd wordt door vrijwilligersgroepen en ook door professionelen die met vrijwilligers werken. De verdienste is immers meer duidelijkheid over de activiteiten van de lokale autonome vrijwilligerswerkingen voor vluchtelingen, de maatschappelijke en individuele noden waaraan ze
willen beantwoorden, de manier van werken en de vele praktische tips.

In deze tweede editie is duidelijk dat de uitwisseling en reflectie van Gastvrij Netwerk vruchten afwerpt. Er is veel meer inbreng van de lidorganisaties en van medewerkers uit het brede werkveld rond vluchtelingen. Het resultaat is meer herkenbaarheid en meer nuttige raad en tips voor vrijwilligers. Vele hyperlinks wijzen door naar aanvullende informatie van andere bronnen. Dergelijk werk is immers nooit volledig en nooit af.

Toolkit Gastvrij Netwerk
Aanvulling Toolkit - Gezondheidszorg. Wat te doen bij een overlijden?
Aanvulling Toolkit - Reizen en mobiliteit. Terugkeren naar een land van herkomst.
Aanvulling Toolkit - Rol van het verblijfsstatuut om te studeren
Aanvulling Toolkit - Energie. Budgetbeheer en vaste kosten.
Standpuntbepaling Gastvrij Netwerk
Welke humanitaire hulp en noodhulp bieden lokale vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven aan mensen zonder wettelijke verblijfsvergunning?