Jaarverslag 2017

De toegang tot bescherming en het respect voor de basisrechten van mensen op de vlucht staan de laatste jaren enorm onder druk. Wereldwijd, in Europa en zeker ook in ons land lijken politici verantwoordelijk voor asiel en migratie een anti-migratiepolitiek te voeren. In de media gaat er geen dag voorbij zonder nieuws dat het anti-immigratiesentiment voedt. Die tendens heeft onze dagelijkse activiteiten in 2017 sterk bepaald.

Opkomen voor asielzoekers en vluchtelingen betekent in die context terugkeren naar de essentie. We vertellen opnieuw dat mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging in de eerste plaats mensen zijn, dat elkeen basisrechten heeft. We leggen opnieuw uit dat vluchten een zoektocht is naar minimale bestaansvoorwaarden zoals veiligheid, onderdak en een toekomst voor de kinderen.

Dankzij de grote inzet, bevlogenheid en veerkracht van ons team en ons netwerk van leden, schenkers, partners en vrijwilligers kunnen we ook in moeilijke omstandigheden blijven doen wat we doen: mensen op de vlucht door de complexe asielprocedure loodsen, mensen correct informeren wanneer hun situatie uitzichtloos lijkt, ijveren voor betere integratiekansen voor vluchtelingen, iedereen die asielzoekers en vluchtelingen vooruithelpt daarin ondersteunen.

Wij wensen je veel leesplezier met dit overzicht van ons parcours in 2017.