Other Talk - Verbindend communiceren over migratie voor vrijwilligers

Organiseert jouw organisatie buddywerkingen, ontmoetingsmomenten en gesprekstafels? Of andere initiatieven die nieuwkomers ondersteunen om de taal te leren of in hun zoektocht naar werk?

Het levert vaak mooie menselijke verhalen op die krachtiger zijn dan we denken. Zo’n verhalen over werk en taal doen het goed bij de grote groep mensen met een minder uitgesproken mening over migratie.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat in maart en april 2022 met vrijwilligersorganisaties aan de slag om hun verhalen deel te maken van een communicatiestrategie die de polarisatie in het migratiedebat overstijgt. Deze workshopreeks brengt vrijwilligersorganisaties samen rond het thema werk & migratie. Samen gaan we op zoek hoe een nieuw narratief over werk het migratiedebat nuanceert en vermenselijkt.

DIT MAG JE VERWACHTEN:

  •        Praktische tools om jouw communicatiestrategie te versterken met menselijke verhalen.
  •        Kennis en tips om polarisatie in het migratiedebat te overstijgen.
  •         Een inspirerende samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties die werken rond taal/werk.
  •         Uitdenken van een communicatie-actie die je met onze ondersteuning uitvoert en evalueert.

Ik neem deel aan de workshopreeks

Heb je suggesties/vragen bij dit project? Mail dan naar @email

Dit project kadert in het grotere Other Talk project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11. Lees er hier meer over.

Download