Gezinshereniging - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Standpunt: het vergemakkelijken van gezinshereniging voor mensen op de vlucht

Oorlog, geweld en vervolging halen gezinnen uit elkaar. Het recht op een gezinsleven is een universeel mensenrecht. Gezins- en familierelaties zijn mogelijks nog belangrijker wanneer mensen op de vlucht zijn. 

België voorziet net als andere landen een recht op gezinshereniging voor vreemdelingen die (legaal) in ons land verblijven, zo ook voor erkende vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten. Gezinshereniging is naast hervestiging en humanitaire visa één van de weinige legale kanalen voor personen met nood aan internationale bescherming om naar België of de EU te komen.

Hier gaan we dieper in op de nood aan een soepelere procedure voor gezinshereniging.