Bevraging Migratiewetboek: Inbreng Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen werd door de commissie belast met de voorbereiding van de invoering van een Migratiewetboek. We werden gevraagd om inzichten te leveren over de sterktes en zwaktes van de huidige federale verblijfs- en opvang -regelgeving, en over de opportuniteiten tot verbetering die kunnen bijdragen tot een meer efficie╠łnte toepassing ervan.