Toekomstpuzzel - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Brochure toekomstbegeleiding

Deze brochure is van en voor begeleiders in de opvang van asielzoekers die willen werken met toekomstbegeleiding. Mensen die asiel aanvragen en in de opvang zitten, denken nog steeds aan hun thuisland. De gedachte ‘Ooit keer ik terug’ speelt altijd in hun achterhoofd. Het thema terugkeer vormt een onderdeel van de psychosociale begeleiding van asielzoekers.

Deze methodiek (uit 2012) van Vluchtelingenwerk Vlaanderen reikt begeleiders instrumenten aan die hen versterken in het spreken over toekomst en terugkeer. Met toekomstbegeleiding zet je de asielzoeker centraal en werk je vanuit een vertrouwensrelatie.

Version française