Rapport Afghanistan - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Afghanistan: juridische analyse beslissingen Commissariaat

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft zijn beleid omtrent verzoeken om internationale bescherming uit Afghanistan aangepast. De belangrijkste verandering is het niet langer verlenen van de status subsidiaire bescherming wegens de veiligheidssituatie in Afghanistan.

In augustus vorig jaar - toen Afghanistan in handen viel van de taliban-, besliste het CGVS het onderzoek van Afghaanse asielaanvragen tijdelijk op te schorten. Een Afghaan die niet in aanmerking kwam voor de vluchtelingenstatus, kreeg op dat moment geen beslissing over de subsidiaire beschermingstatus en kon ook geen negatieve beslissing krijgen. 

Deze tijdelijke opschorting van de beoordeling van de status van subsidiaire bescherming is opgeheven. Sinds 2 maart 2022 neemt het CGVS opnieuw beslissingen over Afghaanse verzoekers om internationale bescherming.

Volgens ons schiet de motivatie van het Commissariaat van weigeringsbeslissingen op verschillende vlakken te kort. We hebben een juridische analyse gemaakt van de beslissingen van het CGVS die je in deze nota kan lezen.