Mensen op straat

Nota: 1 jaar opvangcrisis

De trieste balans na één jaar opvangcrisis: één op vijf asielzoekers in België slaapt op straat

Exact één jaar geleden publiceerden we ons eerste bericht over de opvangcrisis, getiteld “zet alle zeilen bij om nieuwe opvangcrisis te voorkomen!”. We trokken aan de alarmbel omdat we onrustwekkende signalen opvingen over het opvangnetwerk. De bezettingsgraad ging gestaag de hoogte in, en de uitstroom uit het netwerk haperde. De toenmalige staatssecretaris Sammy Mahdi gaf aan dat er 5.400 bufferplaatsen gecreëerd zouden worden “om te kunnen anticiperen op de voorzienbare fluctuaties in de benodigde opvangcapaciteit ”. Deze plaatsen moesten het opvangnetwerk “verzekeren tegen wat er in de komende maanden zal volgen”. Ondanks deze aankondiging ontspoorde de situatie volledig vanaf oktober 2021.

Op 19 oktober stonden er voor een eerste keer 50 asielzoekers op straat. Vele maanden later is dit een dagelijkse realiteit. Alleenstaande mannen slapen nu na het indienen van asielaanvraag standaard 7 tot 8 weken op straat. In deze nota maken we een stand van zaken op na een jaar opvangcrisis.

Download