-

Zet alle zeilen bij om nieuwe opvangcrisis te voorkomen!

Het Belgische opvangnetwerk zit volledig vol. Hierdoor worden nu al dagelijks mensen de toegang tot het aanmeldcentrum geweigerd. Tussen 6 en 17 september werd in totaal aan 129 mensen de toegang tot het Klein kasteeltje en dus ook de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen geweigerd. Ons team ter plekke zag mensen die op straat hebben moeten overnachten, een situatie waarvan we hoopten dat die in het verleden lag. Tenzij dringend alle zeilen bijgezet worden door alle verantwoordelijken, dreigt opnieuw een ernstige crisis.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen extreem bezorgd

Het Belgische opvangnetwerk zit volledig vol. Hierdoor worden nu al dagelijks mensen de toegang tot het aanmeldcentrum  geweigerd. Tussen 6 en 17 september werd in totaal aan 129 mensen de toegang tot het Klein kasteeltje en dus ook de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen geweigerd.  Ons team ter plekke zag mensen die op straat hebben moeten overnachten, een situatie waarvan we hoopten dat die in het verleden lag. Tenzij dringend alle zeilen bijgezet worden door alle verantwoordelijken, dreigt opnieuw een ernstige crisis.

Het Belgische opvangnetwerk staat namelijk onder druk omwille van verschillende redenen.  Enerzijds is er een voorspelde toename van het aantal verzoeken om internationale bescherming sinds augustus, waardoor er een verhoogde instroom is. Bovendien werden ook een 1000-tal plaatsen vrijgemaakt voor mensen die door de overstromingen hun huis verloren. Anderzijds werden ook heel wat opvangplaatsen gesloten het voorbije jaar. In mei werden bijna 2000 opvangplaatsen gesloten door het gedaalde aantal asielaanvragen het voorbije jaar.

Slechts 1500 plaatsen hiervan werden als buffercapaciteit ingeschreven, in de vorm van plaatsen die snel terug geactiveerd zouden moeten kunnen worden. In mei 2021 gaf staatssecretaris Mahdi nog aan dat het ‘bufferen’ van de geschrapte plaatsen ervoor moest zorgen dat het opvangnetwerk niet in chaos zou storten en dit geen ‘eigen’ asielcrisis zou creëren.[1] Vandaag blijkt dat dit duidelijk niet volstond.

De huidige regering is een duidelijk engagement aangegaan om in te zetten op een stabiel opvangnetwerk met voldoende kwalitatieve plaatsen, we betreuren dat de periode van lagere instroom niet gebruikt is om het opvangnetwerk voldoende solide te maken. Indien binnen de komende weken niet dringend plaatsen bij gecreëerd worden, zullen we opnieuw beelden zien van asielzoekers die in tenten moeten slapen, of zelfs op straat.

Een voorbode van wat dreigt zien we aan het aanmeldcentrum, waar enkel verzoekers die voor 9u aan het klein kasteeltje staan (vorige week was dat nog 9.15u), nog een afspraak krijgen om diezelfde dag hun verzoek om internationale bescherming in te dienen. Ook personen met een kwetsbaar profiel, zoals zwangere vrouwen, families met kinderen of personen met gezondheidsproblemen, konden na dit uur geen afspraak meer vastkrijgen als het startpuntteam niet had aangedrongen bij de instanties.

Tussen 6 september en 17 september konden 129 personen hierdoor geen afspraak bekomen. Hoewel de maatregelen aan het Klein Kasteeltje tijdelijk zouden zijn, is er op dit moment enkel een verslechtering van de situatie aan de poorten te merken. Zo werd op donderdag 16 september de toegang geweigerd van 32 personen, waaronder een gezin met negen kinderen (tussen de leeftijd van 5 maanden en 9 jaar).

Neem verantwoordelijkheid op

Er is dringend nood aan oplossingen om een verergering van de situatie te vermijden. Daarvoor vragen we dat iedereen haar verantwoordelijkheid opneemt.

-      We vragen dat de Federale regering dringend de nodige middelen vrijmaakt om écht werk te maken van de uitbouw van een stabiel en kwalitatief opvangnetwerk dat inzet op meer kleinschaligheid.

-        We vragen dat alle lokale overheden Fedasil maximaal bijstaan om asielzoekers gastvrij te ontvangen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen volgt de situatie aandachtig op en zal nooit toestaan dat mensen die hier bescherming zoeken aan hun lot worden oergelaten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze juridische helpdesk en infolijn.


[1] H. CATTEBEKE, “Mahdi Schrapt 2.000 plaatsen in asielopvang: “Maar we moeten niet te snel gaan. Dan creëer je eigen asielcrisis”, Het Nieuwsblad, 21 mei 2021, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210520_96897415.