Refugee Walk 2022 - Klein Kasteeltje

Nota: Tien lessen die we trekken uit voorbije maanden Oekraïne beleid

De vele mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne en sinds enkele maanden aankomen in België vormen een uitdaging die de reeds bestaande moeilijkheden voor andere mensen op de vlucht nog verder op scherp stelt. Al sinds het uitbreken van de Oekraïnecrisis zien we op veel vlakken een ongelijke behandeling tussen mensen uit Oekraïne en andere mensen op de vlucht, die zich niet verantwoordt door het verschil in status (asielaanvrager vs. tijdelijk beschermde).

In april 2022 startten we een breed consultatieproces met onze leden over de respons die we zagen op de mensen op de vlucht uit Oekraïne. Op basis van input die zij gaven, aangevuld met signalen van onze infolijn en regiocoördinatoren hadden we uitgebreide gesprekken met beleidsmakers. Vlak voor de zomer kwamen we nog eens samen met onze leden, om met de input van de bevoegde kabinetten de analyse verder te zetten. Om dit proces af te ronden, formuleren we in deze tekst de tien opvallendste lessen die we trekken uit de voorbije maanden.

We doen dit op basis van beleidsevoluties en goede praktijken, over de verschillende thema’s en beleidsniveaus heen. Onze doelstelling is heel duidelijk : een inclusieve benadering ten opzichte van alle mensen op de vlucht.

Download onze nota

Deze nota bevat geen concrete beleidsaanbevelingen, noch is ze exhaustief. Daarvoor verwijzen we graag naar het rapport van onder andere het FIRM, Unia en Myria met beleidsvoorstellen naar de federale en regionale overheden, maar ook naar private actoren zoals bedrijven en banken, met daarin een tiental aanbevelingen die kunnen helpen om de meest kwetsbare mensen de nodige steun te bieden.

Deze nota is meer bedoeld om op een toegankelijke manier aan het brede publiek duidelijk te maken dat een inclusief beleid wél mogelijk is. Over alle elementen die in deze nota aangeraakt worden zijn we achter de schermen in gesprek met beleidsmakers.

We moedigen iedereen aan zich mee te scharen achter deze inclusieve benadering, zodat de situatie van alle mensen op de vlucht erop vooruit gaat.